Mehmet Şimşek’in Pazartesi açıklayacağı tasarruf paketiyle birlikte 100 milyar TL’lik tasarruf sağlanması hedefleniyor.

Alınacak tedbirlerden bazıları şöyle;

  • Kırtasiye, temsil, ağırlama, toplantı ve dış seyahat gibi cari giderler, öncelikli olarak kısılacak.
  • Yurt dışı gezilere çok zorunlu olmadığı sürece gidilmeyecek. Zorunlu ise de kadro sınırlı tutulacak.
  • Kurumlar eğitim ve buna benzer toplantılarını otellerde değil kendi tesislerinde, asgari harcama ile yapacak.
  • Bakanlıklar yeni bina yapamayacak ya da kiralayamayacak.
  • Yeni araç alımı ve kiralanması ciddi oranda sınırlanacak.
  • Personel alımı sınırlandırılacak. Farklı kurumlarda görevlendirme ile çalışan kamu personeli asli kurumlarına dönecek.

TAKİP EDİLECEK

Kurumların tedbirlere uyup uymadığını takip için bir mekanizma kurulacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde komisyon benzeri bir yapı oluşturulacak.

RAPOR HAZIRLANACAK

Belli periyotlarla (3 ay gibi) tedbirlerin uygulanıp uygulanmadığına bakılacak. Kurumlar yaptıkları tasarrufu rapor halinde komisyona gönderecek. Bu raporlarda nereden ne şekilde tasarruf edildiği detaylı şekilde yer alacak.

Bakan Şimşek: Gıda arzını artırarak enflasyonla mücadele en büyük önceliğimiz Bakan Şimşek: Gıda arzını artırarak enflasyonla mücadele en büyük önceliğimiz

YAPTIRIM

Verilen bütçeyi aşanlar, tasarruf etmeyen bürokratlarla ilgili yaptırım uygulanacak. Bu yaptırımın ne olacağı üzerinde çalışma yapılıyor. İdari yaptırımlar ya da disiplin soruşturması gündeme gelebilecek.

Editör: Zeynep Peksoy