Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, " Kamudaki yaklaşık 520 bin sözleşmeli personelden 424 binin memur kadrolarona atanabilmesine imkan sağlanmaktadır." ifadeleri kullandı. 

Bakanlık, sözleşmeli personelin memur kadrolarına atanmasına ilişkin son dakika açıklamalarda bulundu.

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 28/11/2022 tarihli Kabine Toplantısı sonrasında sözleşmeli
personelin memur kadrolarına atanmalarına ilişkin açıklama yapmıştır. Yapılan açıklamaya ilişkin detaylara
aşağıda yer verilmiştir. Bu çerçevede yapılacak düzenleme ile;

A) Halihazırda görevde bulunan sözleşmeli personel bakımından; 1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamındaki
(4/C'den 4/B'ye geçenler dâhil) ve bazı kurumsal sözleşmeli personel ile mahalli idarelerde görev yapan yaklaşık 197 bin sözleşmeli personelin süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilmesi,

2- Sayıları yaklaşık 227 bin olan ve 3+1 modeline göre istihdam edilen sözleşmeli öğretmenler, sağlık personeli ve din görevlilerinin de süre
aranmaksızın hemen kadroya geçirilmesi,

3- Kapsama giren sözleşmeli personelin isteğe bağlı olarak kadroya geçebilmesi,

4- Kadroya geçmek istemeyenlerin haklarının görevleri sona erene kadar şahsa bağlı olarak korunması,

5- 4 yıldan daha az hizmeti bulunanların bu süreyi doldurduktan sonra kurum içi veya kurumlar arası naklinin yapılabilmesi,

6- Mahalli idarelerde aynı şartlarda kadroya geçirilen sözleşmeli personelin sadece mahalli idareler arasında yer değiştirebilmesi,
öngörülmektedir.

Bu kapsamda, kamudaki yaklaşık 520 bin sözleşmeli personelden 424 bininin memur kadrolarına atanabilmesine imkân sağlanmaktadır.
Sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden; kısmi zamanlı ve proje bazlı çalışanlar, yabancı uyruklular, askeri personel, akademik personel, KİT
personeli, sanatçılar, meclis danışmanları, Sağlık Bakanlığı yöneticileri ile personelinin tamamı sözleşmeli olan kurumlarda çalışanlar kadroya geçiş kapsamı dışında kalacaktır.

B) Yeni istihdam edilecek sözleşmeli personel bakımından; 1- 657 sayılı Kanunun 4/B maddesinin sözleşmeli istihdamın temel
dayanağı haline getirilerek mevzuat karmaşasının giderilmesi,

2- Kamuya giren sözleşmeli personelin 3 yıl sözleşmeli olarak görev yaptıktan sonra memur kadrolarına atanması, atandıktan sonra da 1 yıl
süreyle kurum içi veya kurumlar arası naklinin yapılamaması, öngörülmektedir.'' denildi.

Bağ-Kur tescil mağdurlarına geriye dönük tescil hakkı verilecek mi? İşte son durum... Bağ-Kur tescil mağdurlarına geriye dönük tescil hakkı verilecek mi? İşte son durum...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde erçekleştirilen Kabine toplantısı sonrası sözleşmeli personelin merakla beklediği kadro müjdesini vermişti.

Erdoğan şu ifadeleri kullanmıştı;

SÖZLEŞMELİDEN KADROYA GEÇİŞ 3+1 SİSTEMLE OLACAK

''Kamu çalışanları için yapılan 6. toplu sözleşmede maaş artışlarının yanısıra kadrolara ilişkin de önemli kararlar alınmıştı. Bunlardan biri
uzun yıllardır beklenen memurların ek gösterge artışı meselesini daha önce çözüme kavuşturmuştuk. Bugünkü Kabine toplantımızda da
hazırlıkları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızca yürütülen kamudaki sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi hususunu
değerlendirdik. Bu çalışmayla 657 sayılı devlet memurları kanununda mevzuat karmaşasını gidermek suretiyle sözleşmeli sözleşmeli personel statüsünü yeniden belirledik.

Mahalli idareler dahil olmak üzere sözleşmelilerin kadroya geçişinde 3 yıl bu statüde çalışmış olma şartı aranacaktır. Ayrıca 1 yılda aday
memurluk süresi olacaktır. Dolayısıyla sözleşmeliden kadroya geçiş 3+1 yıllık bir süre sonunda gerçekleşecektir.
Hali hazırda 3 yılı dolmuş olan sözleşmeliler hemen aday memurluğa geçiş yapabilecektir. Henüz bu süreyi doldurmamış olanlar ise 3 yılın
sonunda aynı hakkı elde edeceklerdir"