Bazı aile hekimleri, “Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği” çerçevesinde aldıkları ceza puanları nedeniyle sözleşmeleri yenilenmeyerek işten atıldılar.

İstanbul’daki aile hekimleri kendilerine tebliğ edilmeden yapılan sözleşme fesihlerini görevleri başındayken yazdıkları reçetelerin geri dönmesinden anladı.İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Başkanı Dr. Serkan Özbakış’tan alınan bilgilere göre aslında geçen ay İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından söz konusu beş aile hekimine sözleşmeleri tek taraflı olarak imzalatılmıştı. Buna rağmen, yılın ilk çalışma günü işlerinin başına giden aile hekimleri muayenelerini yaptı, reçetelerini yazdı. Birkaç saatlik çalışmadan sonra saat 11.00’den itibaren reçeteleri geri dönmeye, MEDULA’ya girememeye başladılar. Aksilik olduğunu anlayan aile hekimleri Sağlık il müdürlüğünü arayınca, haklarında verilen karardan bilgi sahibi oldular. 30 Haziran 2021’de Resmi Gazete’de yayımlanan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nin hukuka aykırı pek çok hükmünün iptali ve öncelikle yürütmesinin durdurulması istemiyle Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve sağlık emek örgütleri tarafından davalar açılmıştı. Danıştay’ın başvurusu üzerine Anayasa Mahkemesi (AYM) geçtiğimiz ağustosta Aile Hekimliği Kanunu’nun 8’inci maddesinin 2’nci fıkrasında yer alan ‘sözleşmenin feshini gerektiren nedenler’ ibaresinin iptaline oybirliğiyle hükmetmişti. Kararda iptal nedeniyle doğacak hukuksal boşluk kamu yararını ihlal edecek nitelikte görüldüğünden iptal hükmünün, kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasından başlayarak dokuz ay sonra yürürlüğe girmesinin uygun görüldüğü de belirtilmişti.

Hekimlerden Erdoğan'a mektup: Aile hekimleri yoksulluk, hatta açlık sınırındadır | Independent Türkçe

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Örgütlenme Komisyonu Başkanı Dr. Yusuf Eryazğan, 'illerdeki sözleşme fesih kararlarının ‘kraldan çok kralcı’ olan sağlık il müdürlükleri tarafından alındığını' söyledi. Sözleşme fesihlerinin dayanaklarının hukuksal dayanağı bulunmadığını savunan Dr. (AHEF) Örgütlenme Komisyonu Başkanı Yusuf Eryazğan, şunları dedi: “Haksızlığa uğrayan bu arkadaşlarımız yalnız kalmayacak. Sendikalar, dernekler, meslek örgütleri üzerinden her türlü destek verilecek. Anayasa Mahkemesi kararına rağmen, bilerek görevlerini kötüye kullanıp son kararları verenlerle ilgili suç duyurusunda bulunulacaktır. Sonuna kadar meselenin peşinde olacağız.” İstanbul’daki hekimlerin sözleşmelerle ilgili komisyonlara davet edilmeden kararların alındığını hatırlatan Yusuf Eryazğan, şöyle devam etti: “Hekimlere haber de verilmemiş. Bu şekilde davranılması onur kırıcı. Asla kabul etmiyoruz. Fesih imzalarını atanların neyi amaçladıklarını ve neden kararları aldıklarını anlayana kadar meselenin peşinden gideceğiz.” Diğer yandan İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Başkanı Dr. Serkan Özbakış ve (AHEF) Örgütlenme Komisyonu Başkanı Dr. Yusuf Eryazğan hakkında, aşı yokluğuyla ilgili basında bilgi verdikleri gerekçesiyle de soruşturma başlatılmış ve müfettiş gönderilmişti.

DİSK'in eski Genel Sekreteri Mehmet Karaca son yolculuğuna uğurlandı DİSK'in eski Genel Sekreteri Mehmet Karaca son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: DİKEN