Diyanet İşleri Bakanlığı'na 2023 Yıllık Programı'nda kadına yönelik şiddet, erken yaşta evlilik, terörle mücadele gibi alanlarla görevlendirmeler yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı 2023 Yıllık Programı’nda Diyanet İşleri Başkanlığı’na klinik araştırmalar konusunda farkındalık düzeyinin artırılması, kadına yönelik şiddet, erken yaşta ve zorla evliliklerin önlenmesi, terörle mücadele gibi farklı alanlarda görevlendirmeler yapıldı.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre Diyanet İşleri Başkanlığı’nın "sorumlu/işbirliği yapılacak kuruluşlar" arasında yer aldığı politika/tedbirler şöyle:

"• Helal Akreditasyon Kurumu’nun kurumsal kapasitesi güçlendirilecek.

• Klinik araştırma taraflarının ve kamuoyunun klinik araştırmalar konusunda farkındalık düzeyi artırılacak. Sağlık okuryazarlığının artırılmasına yönelik eğitim süreçleri hazırlıkları yapılacak. Bilgisayar Destekli Tanı sistemlerinin klinik araştırma süreçleri konusunda araştırmacılara yönelik farkındalık eğitimi düzenlenecek.

• Kadına yönelik şiddet, erken yaşta ve zorla evliliklerin önlenmesine yönelik düzenlemelerin etkin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli çalışmalar yapılacak.

• Sosyal ve Ekonomik Destek hizmetinin sosyal destek boyutu güçlendirilecek.

• Gençlerin bağımlılıkla mücadele konusunda bilinçlendirilmesi yönünde çalışmalara devam edilecek.

• Vakıf kültür varlıklarını korumaya yönelik restorasyon ve onarım faaliyetleri nitelik ve nicelik olarak geliştirilecek.

• Manevi destek hizmetiyle ulaşılan kişi sayısı artırılacak. Manevi Danışman Ulusal Meslek Standardı çerçevesinde ilgili hizmet alanlarına yönelik özel eğitimli ve daha donanımlı personel ihtiyacını karşılamak amacıyla YÖK tarafından üniversitelerin ilgili bölümlerinde lisans ve lisansüstü eğitim programlarının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yapılacak.

• Terör örgütlerinin propagandası ile mücadelede devletin gerçekleştirdiği hizmetler konusunda kamuoyu düzenli olarak bilgilendirilecek, teröre yol açan radikalleşme ve şiddete varan aşırıcılık ile mücadele kapsamında, toplumu bilinçlendirme ve farkındalığı artırmaya yönelik projeler hayata geçirilecek.

Yeni 'Tinder Avcısı' Türkiye’den çıktı: Belçikalı profesörü dolandırdı Yeni 'Tinder Avcısı' Türkiye’den çıktı: Belçikalı profesörü dolandırdı

• BM ve diğer uluslararası platformlarda insani yardım konularında düzenlenen toplantılara aktif katılım sağlanarak Türkiye’nin faaliyetleriyle ilgili bilgilendirme yapılacak."