Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 10 akademik personel için iş ilanı yayımladı. Başvurular 2 Ağustos 2022'de bitiyor.

Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 10 akademik personel alacağını duyurdu. İlgilenen adaylar 2 Ağustos 2022 tarihine kadar başvuru yapabilir. 

Sabancı Üniversitesi'nin yayımladığı ilan:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği doğrultusunda, Üniversitemize tam zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır. Öğretim Üyeleri kadrolarına başvuracakların; bölümü belirtir dilekçe, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) YDS ve dengi Yabancı Dil Belgeleri ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını iletmesi gerekmektedir. İlana başvurular https://www.sabanciuniv.edu/tr/ akademik-pozisyon-ilanlari web sayfasından alınacaktır. İstenen evraklar linkteki ilgili alanlara yüklenmelidir.

Öğretim Üyesi İlan Tarihleri

İlan Tarihi : 19.07.2022

İlana Son Başvuru Tarihi : 02.08.2022

İlanla ilgili ayrıntılı bilgiye Üniversitemizin https://www.sabanciuniv.edu/tr/akademik-pozisyon-ilanlari web sayfasında bulunan Akademik Pozisyonlar kısmından ulaşılabilir.

Sabancı Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI

2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen akademik birime karşılarında belirtilen unvanlarda Öğretim Elemanları alınacaktır.

Müracaat süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, başvurular kadro alımı yapacak olan ilgili birime istenen belgeler ile birlikte posta yoluyla yapılacaktır. (Not: Süresi içerisinde yapılmayan ve eksik belgesi olan başvurular kabul edilmeyecektir.)

İlan Tarihi : 19.07.2022

Son Başvuru Tarihi : 02.08.2022

Ön Değerlendirme Duyuru Tarihi : 03.08.2022

Giriş Sınavı Tarihi : 05.08.2022

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden iş ilanı! Onlarca personel alınacak Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden iş ilanı! Onlarca personel alınacak

Sonuç Açıklama Tarihi : 11.08.2022

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi : https://sl.sabanciuniv.edu/

Başvuru Şekli : Posta Yolu ile

Telefon Numarası : 0216 483 91 31

Başvuru Adresi ve İletişim Bilgileri : e-posta: [email protected] Diller

Okulu, Orta Mah. Üniversite Cad. No:27 34956 Orhanlı - Tuzla / İSTANBUL

(Evrakların gönderileceği kişi: Sn. Ebru Özgür)

Genel Şartlar:

1. 657 sayılı Kanunun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak gerekmektedir.

2. Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES en az 70 puan almış olmak gerekmektedir.

3. YDS veya muadili sınavlardan en az 85 puan almış olmak.

istenen Belgeler:

1. Başvuru Dilekçesi (Başvuruda bulunulan ilgili Üniversite/F akülteyi, ilan numarasını, Kadro Unvanını ve iletişim bilgilerini belirten imzalı başvuru dilekçesi.)

2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.

3. Özgeçmiş. (YÖK Formatında olmalı ve en az üç referans e-posta ve iletişim bilgileri ile belirtilmelidir.)

4. Öğrenim Belgeleri (Lisans, Tezli Yüksek Lisans varsa Doktora Diploma ve Lisans Transkripti. Fotokopilerinin noter onaylı olması)

5. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması, denklik belgesinin ibrazı gerekmektedir, e-Devlet'ten alınan belgeler geçerlidir.

6. ALES belgesinin sistem barkodlu kopyası (ALES muafiyeti var ise daha önce çalıştığı kurumdan alınmış, "2547 sayılı Yükseköğretim Kurulu Mevzuatına göre Öğretim Görevlisi olarak çalışmıştır." kaşeli, onaylı yazısı.)

7. YDS ve dengi Yabancı Dil Belgeleri fotokopileri (Belgenin kontrol kodlu ve barkodlu olması gerekmektedir.)

8. Adli Sicil Kaydı Belgesi (e-Devletten alınan belgeler geçerlidir.)

9. Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge. (Bakaya durumda olmamak).

Not: Giriş sınavları 5 Ağustos ve 8 Ağustos 2022 tarihinde yapılacaktır.

Resmi onaylı ve karekodlu doğrulanabilir tüm dijital belgelerle başvuru yapılabilir Başvuru süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta yolu ile gönderilen belgelerin son başvuru tarihine kadar Sabancı Üniversitesi Diller Okulu Ofisine ulaşmış olması gerekmektedir. Kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Sonuçlar Diller Okulu https://sl.sabanciuniv.edu web adresinde yayınlanacaktır. Ayrıca duyuru yapılmayacaktır.