Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun sahanın ihtiyaçlarına yanıt verecek nitelikte yeniden düzenlenmesi ve Kariyer Basamakları Sistemi’nin kaldırılması talepleriyle, 2 Kasım 2022 Çarşamba günü kurumda bulunarak iş bıraktı.

Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası,  öğretmenlik meslek Kanunu'na taslak halinden itibaren itirazları nettir. Eğitim Gücü Sen ÖMK’nın yılların özlemine yanıt veremediğinin altını sürekli çizmektedir. Ayrıca kanunun dayanak olduğu öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği’nde ekonomik kazancın sınava dayalı olması, sahada tartışma konusu olmuştur. 

Eğitim Gücü Sen, eğitim çalışanlarının tepkilerine duyarsız kalmayarak konuya yönelik sürecin başından itibaren hukuki yollara başvurmuştur. Ayrıca CİMER dilekçe, siyasi parti ve bürokratlara e-Posta etkinliği, çeşitli tarihlerde genel merkez ve il bazında yapılan basın açıklamaları ve son olarak tüm Türkiye'de eş zamanlı biçimde yapılan basın açıklamaları tertiplemiştir.

ÖSYM tarih verdi! 2023 yılında KPSS ne zaman yapılacak? ÖSYM tarih verdi! 2023 yılında KPSS ne zaman yapılacak?

Sendika bu etkinlikleri konuya yönelik bakanlığın olumlu dönüş vereceği beklentisi ile gerçekleştirmiştir. Ancak Sayın Milli Eğitim Bakanının son açıklamaları, sendikayı yeniden harekete geçirerek 2 Kasım 2022 tarihinde kurumda bulunarak iş bırakma eylem kararı almaya itmiştir.

Eğitim Gücü Sendikası, 2 Kasım 2022 Çarşamba günü kurumda bulunarak iş bırakma eylemi gerçekleştirilmiştir. Sendika konunun takipçisi olmaya ve konuyla ilgili olarak sahanın nabzını tutmaya devam edeceğini belirtti.