Enerji İşçileri Sendikası Genel Başkanı Mahmud Altunsoy Türkiye’nin kanayan yarası olan KİT’ler ile alakalı açıklamalarda bulundu.

Yıllardır devam etmekte olan KİT sorunuyla alakalı hem sendika tüzel kişiliği bazında hem de bireysel olarak vermiş olduğu mücadeleyi dile getiren Enerji İşçileri Sendikası Genel Başkanı Mahmud Altunsoy verilen bu mücadeleyi bütün detaylarıyla anlattı. 

2015 yılından şu ana kadar basın yayın kuruluşlarında dile getirilen hususları, siyasi partilere, Cumhurbaşkanlığına, dönemin Başbakanlığına, ilgili bakanlıklara, TBMM KİT Komisyonu’na, mecliste bulunan bütün milletvekillerine ve ilgili sendikalara yapılmış olan başvuru ve yazılmış olan yazılar ise paylaşılmış olan video içeriğinden yayınlandı. 

Son zamanlarda sıkça tartışma konusu olan KİT’ler vatandaşın da ilgisini bu yöne çekti ve Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT)'nün ne olduğunu araştıran vatandaşlar, internet üzerinde "kit ne demek?" araştırmasını sıkça yapmaya başladı. 

Eğitim Bir Sen "Müdürlerin mağduriyeti giderilsin" Eğitim Bir Sen "Müdürlerin mağduriyeti giderilsin"

KİT NE DEMEK? 

KİT, Kamu İktisadi Teşebbüsü'nün kısaltılmışıdır. Kamu İktisadi Teşebbüsü, ülkeye göre değişmekte olan bir kavramdır ve genel olarak kamusal kaynakları kullanmak yoluyla ekonomik alanda faaliyet gösteren devlet kuruluşlarına verilen isimdir.

Uluslararası literatürde devlet şirketi olarak geçen bu kavram, sahibi olan hükûmet adına ticari faaliyetlerini üstlenen bir tüzel kişiliği ifade eder. Şirketlerin hukuki durumu hükümetin bir parçası olma veya devletin düzenli bir hissedarı olduğu anonim şirketler arasında değişmektedir. Devlete ait şirketler, genellikle demiryolları ve telekomünikasyon, stratejik mal ve hizmetler (posta, silahlar), doğal kaynaklar ve enerji, politik olarak hassas iş, yayın, alkol ve tütün ürünleri ve sağlık ürünleri gibi doğal tekeller ve altyapı alanında yaygındır.

TÜRKİYE'DE KİT'LER

Ülkemizde Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT), ilk olarak 1961 Anayasası'nda kullanılmıştır ve 233 sayılı KHK'da KİT'ler iktisadî devlet teşekkülleri ve kamu iktisadî kuruluşları olarak ikili bir ayrıma tabi tutulmuşlardır.
233 sayılı KHK'da KİT'ler şu şekilde tanımlanmıştır;

- Kamu iktisadi teşebbüsü (KİT) "Teşebbüs"; iktisadî devlet teşekkülü (İDT) ile kamu iktisadî kuruluşu (KİK)in ortak adıdır.

- İktisadî devlet teşekkülü (İDT) "Teşekkül": Sermayesinin tamamı Devlet’e ait, iktisadî alanda ticarî esaslara göre faaliyet göstermek üzere kurulan, kamu iktisadî teşebbüsüdür.

- Kamu iktisadi kuruluşu (KİK) "Kuruluş"; Sermayesinin tamamı veya bir bölümü Devlet’e ait olan ve tekel niteliğindeki mallar ile temel mal ve hizmet üretmek ve pazarlamak üzere kurulan, kamu hizmeti niteliği ağır basan kamu iktisadî teşebbüsüdür.

- Müessese; İktisadi devlet teşekkülüne ya da kamu iktisadi kuruluşuna bağlı işletme veya işletmeler topluluğudur.

- Bağlı ortaklık; Sermayesinin yüzde elliden fazlası İDT veya KİK'e ait kuruluştur.

- İştirak; Sermayesinin %15'i ile%50'si arasındaki bir oranı İDT veye KİK'e ait anonim şirketlerdir.

   Yukarıda da görülmüş olduğu gibi Kamu İktisadi Teşebbüslerine kapsam alanları bu kadar geniş iken uzun süredir bir çözüm bulunulamamış olması bu çevreye olan ilgi ve alakayı daha da artırıyor. 

Bu hususta 7-8 yılı aşkın süredir mücadelesini verdiğini belirten Mahmud Altunsoy kararlı duruşlarını devam ettireceklerini ve sonuç alınana kadar TBMM’nin ilgili komisyonlarına, Cumhurbaşkanlığına, ilgili bakanlıklara, siyasi parti liderlerine, işçi ve işveren sendikalarına gerekli başvurularını devam ettirip, sürecin takipçisi olacaklarını belirterek açıklamalarına son verdi.