Gebze Teknik Üniversitesi 30 sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Başvurular için son gün 4 Temmuz 2022.

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli personel alımına ilişkin şunları kaydetti:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında; sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların" ek 2 nci maddesinin (b) fıkrası uyarınca 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

1. GENEL ŞARTLAR

1.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak zorunludur.

1.2. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

1.3. 2020-KPSS lisans mezunları için KPSS P3, önlisans mezunları için KPSS P93, ortaöğretim mezunları için ise KPSS P94 puanına sahip olmak.

1.4. "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların" Yeniden İşe Alınma başlıklı Ek 1 inci maddesinin (b) fıkrasına eklenen; "Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez." hükmüne aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır. (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir.)

2. BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

2.1. Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Müracaat Edecek Adaylardan İstenilen Belgeler;

- Başvuru Formu (Üniversitemiz web sayfasından ulaşılabilecektir.),

- Özgeçmiş,

- 2020 KPSS Sonuç Belgesi,

- 1 (bir) adet Fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılacaktır.)

- Adli Sicil Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

- Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı, (Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosu için)

- Askerlik Durum Belgesi (e-Devletten alınan kare kodlu belgeler kabul edilir.)

- Nüfus Cüzdan Sureti. (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

- Diploma veya Mezuniyet Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

- Ehliyet istenilen pozisyon için sürücü belgesi,

- Tecrübe Belgesi (Aşçı ilanına başvuran adaylar için - Görev yapılan kamu kurum/ kuruluş veya özel firmalardan alınacaktır.)

- Hijyen Belgesi (Aşçı ilanına başvuran adaylar için)

- NVİ Adres Kaydı (e-Devletten alınabilir.)

- SGK Tescil ve Hizmet Dökümü / İşyeri Unvan Listesi (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

Galatasaray Üniversitesi'nden 13 sözleşmeli personel ilanı Galatasaray Üniversitesi'nden 13 sözleşmeli personel ilanı

- Başvuru süresi içerisinde alınmış olması kaydıyla koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonları için beden kitle endeksini gösterir belgenin aslı (resmi veya özel sağlık kuruluşlarından/merkezlerinden başvuru süresi içerisinde alınan belgede boy uzunluğu ile beden kitle endeksi açıkça belirtilmiş olacaktır.)

3. DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR

3.1. Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.

3.2. Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamaları gerekmektedir.

3.3. Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların tüm başvuruları iptal edilecektir.

3.4. Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belge başvuru formuna eklenecektir.