EYT düzenlenmesinin Meclis'e sunulmasına günler kala prim eksiği olanlar ve sigorta başlangıç tarihi Eylül 1999’dan sonra olanlar formül arayışına girdi.

8 Eylül 1999’dan önce sigorta girişi olup prim şartını tamamlayanlara emeklilik hakkı tanıyacak. 1999’dan önce sigorta başlangıcının olması gerekiyor. İşte bu tarihten önce farklı işyerlerinde 1 gün dahi sigortasız çalıştırılanlar şimdi ‘Acaba bu döneme ilişkin bir sigorta kaydı yaptırılabilir mi?’ diye soruyor.

5 YILLIK SÜRE NE ZAMAN İŞLEMEZ?

5 yıllık zaman aşımı süresinin aranmadığı durumlar da söz konusudur. Uzun süre sınra dava açma hakkı bulunuyor. Bu konudaki bir Yargıtay kararında, işverenin sigortalılara ait belgelerden birini SGK’ya verdiği takdirde hak düşürücü sürenin işlemeyeceği belirtildi. 1999 yılından önce işverenler çalışanlarıyla ilgili SGK’ya önce işe giriş bildirgesi gönderiyordu. Ardından aylık prim hizmet belgesi iletiliyordu.

Bazı işverenler işe giriş belgesini gönderdiği halde prim hizmet belgesini göndermiyor yani SGK’ya prim ödemesi yapmıyordu. Bu kişiler bir belgeyle SGK’ya kayıtlı durumda değerlendirildiğinden mahkemeler, şahit de varsa o tarihte 1 gün dahi olsa çalışmış olduğuna kanaat getiriyor.

Bir başka ifadeyle aylık sigorta primleri bildirgesi, dört aylık sigorta primleri bordrosu, sigortalı hesap fişi gibi belgelerin SGK’ya verilmiş olması durumunda yargı yoluyla hak talep edilebilir ve sigorta başlangıcı geriye çekilebilir. Yine işçi sigortasız çalıştırıldığı işyerinde ara vermeksizin sonrasında sigortası yaptırılarak çalıştırılmış ise hizmet tespiti davası açılabiliyor. İşçinin o tarihte çalıştığını ispat etmesi gerekiyor. Yazılı belge ile kanıtlayamayanlar tanık gösterebilirler. (KAYNAK: CNNTÜRK)

EYT de 3600 günden emeklilik olacak mı? EYT de 3600 günden emeklilik olacak mı?