Türkiye genelinde 112 Acil Personeli ve Ambulans sürücülerinin başta mobbing olmak üzere yaşadıkları sıkıntılara Öz Sağlık-İş Sendikası sessiz kalmadı.

Öz Sağlık-İş Genel Başkan Yardımcıları Adem Yavuz ve Mustafa Özüpek ile Ankara 1 Nolu Şube Başkanı Tahsin Özdemir,  Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Eren Usul’u ziyaret ederek, sahada yaşanan sorunları, haksız uygulamaları, 112 personelinin yasal hak arama ve adalet taleplerine mobbing ile cevap veren kimi kurum yöneticilerinin uygulamalarını dile getirdiler.

Genel Başkan Yardımcıları Yavuz ve Özüpek ayrıca ısrarla yanlış ve hatalı uygulamalarda bulunan ve mobbing uygulayan idareciler hakkındaki tutanak ve bilgi notlarını da Genel Müdür Yardımcısı Usul’a ilettiler.

Türkiye'de 2 milyon 330 bin sendikalı işçi var Türkiye'de 2 milyon 330 bin sendikalı işçi var

112 Ambulans sürücülerinin yaşadıkları ve artık zulme dönüşen uygulamaları dile getiren Yavuz ve Özüpek, dinlenme süreleri de dahil gece gündüz fedakarca görev yapan 112 acil sağlık personeline yönelik uygulanan mobbingin artık kişisel hırslara dönüştüğüne dikkat çekerek, yaşananları “seçim öncesi devlet ve bürokrasi zaafiyeti varmış gibi göstermeye çalışan kötü niyetli tavırlar” olarak nitelendirdiler.

Öz Sağlık-İş Genel Başkan Yardımcılarının anlattığı problemleri ve idarecilerin personele karşı takınmış olduğu kabul edilmez tutumları dikkatle dinleyen Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Usul, çalışanların haklarının korunmasının, işyerinde barış ve huzurun sağlanmasının öncelikli hedefleri olduğunu belirterek, bunun bozulmasına asla izin vermeyeceklerini kaydetti.

Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Eren Usul, Öz Sağlık İş tarafından kendilerine ulaştırılan konuların bir an önce inceleneceğini ve gerekenin yapılacağını da ifade etti.