657 sayılı devlet memurları yasasına göre kamuda 4 tip çalışan bulunuyor. Bunlar; 4A, 4B, 4C VE 4D. Haberimizde sık sık gündeme gelen 4A, 4B, 4C VE 4D nedir? 4A, 4B, 4C VE 4D’lilerin görev alanları nelerdir?

Kamuya personel alımı Kamu Personeli Seçme Sınav ile yapılır. Kamuda  A ve B kadrolarına  lisans mezunları, C kadrosuna ise önlisans mezunları yerleştirilir. A, B, C VE D kadrolarının detaylı tanımları şu şekildedir;

4A NEDİR?

4A memur olarak bilinen çalışanlardır. Görevi  “Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenler, bu Kanunun uygulanmasında memur sayılır.” şeklinde tanımlanmıştır. 4A’ya tabi çalışan memurun toplu iş sözleşmesi hakkı vardır, ancak grev hakları bulunmamaktadır.

EYT'de yaş sınırı ne olacak? Erkeklerde 50, kadınlarda 48 yaş sınırı tartışılıyor EYT'de yaş sınırı ne olacak? Erkeklerde 50, kadınlarda 48 yaş sınırı tartışılıyor

4B NEDİR?

Çalışma şekilleri 4A ile aynıdır. Fakat 4B’li çalışanlar 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’na bağlı olarak görev yaparlar. .4A ile aynı görevleri yapan 4B’li çalışanlar sık sık çeşitli platformlarda  eşit işe eşit hak talebinde bulunuyor.

Bakanlar Kurulunca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde yıllık kalkınma planı içerisinde bulunan programlarında  ihtiyaç durumunda geçici işlerde görev 4B’li sözleşmeli personeller 12 aylık sözleşme ile işe alınır. Gereklilik durumuna göre, her yıl sözleşme yenilenir

Sözleşmeli personel seçiminde uygulanacak sınav, alacakları ücret, unvan ve sözleşme esas ve usulleri Devlet Personel Başkanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir.

Öğretmenler , doktorlar, hemşireler, laborantlar ve diyanet işleri başkanlığına bağlı vaiz, Kur’an öğreticisi ve imam gibi görevlerde bulunanlar 4B esasına göre çalışan kamu görevlileridir.

4C NEDİR?

657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine göre ücret ve adet sınırları içinde sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan çalışanlardır.  Verdikleri hak mücadelesi nedeniyle sık sık duyduğumuz 4C’li çalışanlar daha çok mevsimlik işçilerdir. Bir yıldan az ya da mevsimlik hizmet gerektiğinde Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulu’nca karar verilen görevlerde çalışırlar.

4D NEDİR?

4D kadrosunda işçi kadrolarında belirsiz süreli iş sözleşmeleriyle çalıştırılan sürekli işçiler ile mevsimlik veya kampanya işlerinde ya da orman yangınıyla mücadele hizmetlerinde ilgili mevzuatına göre geçici iş pozisyonlarında altı aydan az olmak üzere belirli süreli iş sözleşmeleriyle çalıştırılan geçici işçiler bulunur. Son olarak taşeron işçiler de 4D statüsü'nde kadroya alındılar.

İlginizi çekebilir