Çiftçilere 88,4 milyon liralık tarımsal destekleme ödemesi geldi Çiftçilere 88,4 milyon liralık tarımsal destekleme ödemesi geldi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, sektör sektör yürüttüğü vergi incelemelerini tamamlama aşamasında. İlk sonuçlar demir-çelik sektöründe alındı. 2 firmaya 7 milyarlık rekor ceza kesildi. Vergi incelemesinin yanı sıra Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) da aklama suçu incelemesi yapıyor. Demir çelik sektöründe yerinde denetimlerle fiili sayımlar yapılıyor.

Demir çelik piyasasını manipüle ederek fiyat istikrarını bozan, sektördeki firmaları devre dışı bırakarak tekelleşen, kurdukları paravan şirketler üzerinden sahte faturalar ile kamuyu zarara uğratan ve haksız kazanç sağlayan firmalar nezdinde Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’na bağlı Vergi Müfettişlerince yürütülen incelemeler tamamlanmaya başladı. Kaynaklar, iki büyük firma nezdinde yaklaşık 7 milyar liralık bir ceza olduğunu bildirdi.

Demir çelik piyasasını kayıtlı hale getirmek noktasında oldukça kararlı davranan Maliye Bakanlığı, sürekli gözetim ve kontrol araçlarıyla piyasayı yakından inceliyor. İnşaatlarda kullanılan demirlerin üretim aşamasından son kullanım aşamasına kadar olan sürecin izlenebilir hale getirilmesini amaçlayan inşaat demiri izleme sistemi de bunlardan bir tanesi. Ayrıca kaynaklar, büyük üretici firmalar nezdinde Vergi Müfettişleri tarafından fiili sayımlar yapıldığını ve devamının geleceğini ifade ediyor.

Editör: Yudum Özel