Psikoloğa ihtiyaç duyma sebepleri arasında başlıca: Bireylerin olaylara farklı bir bakış açısı ile bakabilmesi veyahut bireylerin zihinsel, duygusal ve davranışsal yetilerinde görülen rahatsızlıkların giderilmesi açısından oldukça önemlidir.

Mezun psikolog sayısı ve Sağlık Bakanlığı tarafından istihdam edilen psikolog sayısı arasında azısanmayacak derecede büyük bir fark vardır. Psikologlar atamaların yetersiz olduğunu belirterek hükümete seslendi. 

PSİKOLOGLAR NE İSTİYOR?

İstekleri ve beklentileri hakkında bir rapor hazırlayan psikologlar, taleplerini şu şekilde sıralamaktadır:

✔️ Aile sağlık merkezlerine söz verildiği üzere Psikolog istihdamının sağlanması, 2015 yılında sözü verilen her ASM’ye psikolog projesinin hayata geçirilmesi ile toplum ücretsiz psikolojik desteğe rahatlıkla erişebilmekte ve önleyici çalışmalar yaygınlaşma fırsatı bulacaktır. Ayrıca günümüzde kullanımını yaygınlaşan antidepresan kullanımının önemli oranda azaltacağı düşünülmektedir. Dolayısıyla her aile sağlık merkezine psikolog projesinin uygulamaya geçirilmesini,

✔️ ÇÖZGEM (Çocuklar için özel gereksinim merkezi) projesinin hayata geçirilmesi ile psikolog istihdamının artırılması buna ek olarak 2023 ÇÖZGEM raporunda yer alan psikolog görev tanımında “tercihen klinik yüksek lisans veya doktora” ibaresinin kaldırılması önem arz etmektedir. Zira bu şekilde sağlık lisansiyeri olan psikoloji lisansı değersizleşmektedir. Dolayısıyla bu ibarenin kaldırılmasını,

✔️ Sağlık Bakanlığının son 31.183’lük personel alımında psikologlara verilen sayı sadece 245. Son 8 yılda ise Sağlık Bakanlığına alınan psikolog sayısı 1867. Bu verilerin düşük olmasından dolayı halkın devlet hastanelerinde psikologlara rahatlıkla erişebilmesi zorlaşmaktadır. Dolayısıyla halkın ihtiyacı oranınsa psikolog ataması olmasını,

✔️ Adalet Bakanlığı bünyesinde bulunan adliyeler ve cezaevlerindeki psikolog sayıları oldukça düşüktür. Ülkemizde adliyelere 2018 yılında 50, 2019 yılında 98, 2020 yılında 144 ve 2021 yılında 50 psikolog alımının yapıldığı ve cezaevlerine ise son iki yılda sadece 299 psikolog alımı olduğu bilinmektedir. Bu sayıların ihtiyaç oranında artmasını,

✔️ İçişleri Bakanlığına bağlı olan Emniyet Genel Müdürlüklerinde 2021 yılına ait verilerde toplam psikolog sayısı sadece 296’dır. Hem EGM’lere hem de aynı bakanlığa bağlı olan AFAD ve Jandarmalarda daha fazla psikolog bulundurulmasının hem oradaki personel açısından hem de halk açısından faydalı olacağını düşünüyor ve ihtiyaca göre psikolog sayılarının artmasını,
Bahar (Bağımlı Hastalar İçin Rehabilitasyon Projesi) projesinin hayata geçirilmesini,

✔️ Psikoloji ciddi bir bilimdir. Üniversite sınavında belli bir başarıya ulaşmış kişilerin tercih edebileceği bir bölüm olmalıdır bu nedenle psikoloji bölümüne baraj getirilmesini,

✔️ Psikolojinin alt alanı olanı klinik psikolojide yüksek lisans programlarına alan dışı kişilerin kabul edilmesi ilerideki zamanlar için ciddi sorun teşkil etmektedir. Bu programların sayısının devlet üniversitelerinde arttırılmasını ve sadece lisansı psikoloji olan kişilerin bu programlara kabul edilmesini,

Staj ve çıraklık başlangıcı için verilen teklif reddedildi! Torba yasasında yer almayacak Staj ve çıraklık başlangıcı için verilen teklif reddedildi! Torba yasasında yer almayacak

✔️ Hem kamuda hem de özelde çalışan psikologların görev tanımlarının netleştirilmesini ve özlük haklarının iyileştirilmesini,
Son olarak psikoloji alanının ve psikologların tüm beklentilerini kapsayacak bir meslek yasasının çıkarılmasını talep ediyoruz