Rüyada uçmak, yolculuk, başaşağı uçmak ise, rahatlıkla yapılacak yolculuktur.

Yolcu olmayan kimsenin rüyada uçması, onun işsiz kalmasına
işarettir.

Bakan Uraloğlu açıkladı: Boğazlardaki gemi geçiş ücretine zam geldi Bakan Uraloğlu açıkladı: Boğazlardaki gemi geçiş ücretine zam geldi

Rüyada damdan dama uçtuğunu gören kimse, ünlü bir zat tarafından ünlü bir zat tarafına geçer.

Bir kadın rüyada tanıdığı bir erkeğin evine uçtuğunu gören kimse, o erkek evlenir. Rüyada bildiği bir evden bilmediği uzak bir eve uçtuğunu gören kimse, ölür.

Hapsedilmiş bir kimse rüyada uçtuğunu görse, hapisten çıkar.

Bazı tâbirciler, rüyada uçmak eğer kanatla olursa, yolculuğa çıkmaya, kanatsız olursa, bir durumdan diğer bir duruma geçer veya bir yerden diğer bir yere nakleder, dediler.

Yabancı olan bir kimse, uçtuğunu görse, memleketine döner. Bazı tâbirciler de, o yabancı çok yolculuk yapar, dediler.

Rüyada kuşlarla beraber uçtuğunu gören kimse, yabancı kimselerle görüşür.

Bir kimse rüyada bir adamla yarışsa ve uçup o adamı geçse, o adama kahreder. Uçtuğundan dolayı da o kimsenin kadri yüce olur.

Uçarken gökte kaybolduğunu ve geri dönmediğini gören kimse ölür.

Rüyada evinden tanımadığı bir eve uçtuğunu gören kimse, evinden kabre intikal eder.

Havaya doğru uçtuğunu gören kimse, ölecek derecede hasta olur, sonra bu hastalıktan kurtulur.

Alçak bir yerden yüksek bir yere kanatsız uçtuğunu gören kimse, arzusuna nail olur ve yükseldiği nisbette şanı yücelir.

Havada güvercinler gibi uçtuğunu ve yeryüzünde bulunanlardan dilediğine zarar vermeye ve dilediğine de fayda temin etmeye muktedir olduğunu gören bir kimse, saltanat, izzet ve şerefe nail olur.

Zenginlerin ve devlet memurlarının rüyada uçtuklarını görmeleri ilerlemelerine, gurbette olan bir kimsenin görmesi ise, memleketine dönmesine işarettir. Bazen de bu rüya memleketine hiç dönemeyeceğine işarettir. Bir kimse iki kanadıyla uçtuğunu görse, bu rüya bütün insanlar hakkında hayırlıdır. Kanatsız uçtuğunu ve göğe doğru yükseldiğini görse, şiddetli bir korkuya ve rüyayı görene isabet edecek bir belâya işarettir.

Ev ve sokaklar üzerinde uçtuğunu görse, yine onun çekeceği ızdırap ve şahsi işlerinin de ilerleyememesine işarettir.

Kuşlarla beraber uçtuğunu gören kimse, yakında yabancı bir kavmin arasında bulunur. Rüyada havaya fazla kalmayarak yalnız yerin üzerinde olduğu bilineceği kadar yükseklikte uçtuğunu görse, yolculuğa çıkmaya ve tekrar dönüp gelmeye işarettir.

Bir kimse, istediği zaman uçtuğunu ve istemediği zaman da uçmadığını görse, büyük bir hayra ve rüyayı görenin işlerinin kolaylığına işarettir. Evinden uçarak çıktığını gören kimsenin, öleceğine işarettir.

Bir kimse iyi bir şekilde uçamadığını veya başaşağı uçtuğunu görse, o kimseye isabet edecek büyük bir kötülüğe işarettir.

Hasta bir kimsenin, uçtuğunu görmesi, öleceğine işarettir.

Bir kimse sedir veya başka bir şey üzerinde uyuduğu halde mahfe içinde uçtuğunu görse, rüya sahibinin başına geçeceği bir belâya yahut öleceğine ya da dizlerinde veya baldırlarında meydana gelecek bir hastalık ve âfete işarettir. Yerle gök arasında uçtuğunu gören kimsenin, arzu ve isteği çok olur. Rüyada bir yerden diğer bir yere göğün genişliğine doğru uçtuğunu gören kimse, gitmeye söz verdiği bir yere yaya olarak veya bir şeye binerek gider, ya da bir yere yolculuğa çıkar ve uçtuğunda yerden yükseldiği miktarca da o yerde izzet ve ikram görür.

Fazlaca uçtuğunu görmesi, arzu ve isteklerinin fazla olduğuna işarettir.

Bazen de uçmak, talebe için ilim öğrenmeye, kötü kimseler için, günah işlemeye veya önceden çalışmış olduğu bir şeyi istemeye ya da rüya sahibinin kızma anında yapacağı basit hareketlere işarettir.

Kanatsız uçtuğunu görmek ise, meşakkatli bir yolculuk yapacağına yahut bilhassa güzel bir yerden kötü bir yere uçtuğunu görmek fazla müsrif bir kişi olduğuna işarettir.

Eğer kötü bir yerden uçup denize ve manzarası güzel bir dağa yahut çimenlik bir yere ya da camiye indiğini görse, yukandaki
rüyanın aksine tâbir edilir.

Kaynak: Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

Editör: Zeynep Peksoy