Süresiz nafaka mağdurları, konunun çözüme ulaşması için önerilerde bulundu. İşte mağdurların belirttiği yazı:

Yoksulluk Nafakası: Evlilik süresinin 1 yılı doldurmadığı durumlarda yoksulluk nafakasına hükmedilemez. Kişinin kusur durumuna bakılmaksızın (Nafaka ödemeye yükümlü olacak kişinin ödemeye gücü var ise) ‘yoksulluğa düşecek eşe’ bir defaya mahsus olmak üzere -1 yılı aşmamak kaydıyla- irat veya toptan şekilde Nafaka Tazminatı ödenebilir. Bu nafaka yükümlülüğü, nafaka yükümlüsünü yoksulluğa düşürecek miktarda olamaz.

Nafaka alacaklısının kusursuz olması ve yoksulluğunun devam edeceğinin ispatlanması durumunda; nafaka süresi 1 yıl daha uzatılabilir. Bu durumda sosyal devlet ilkesi gereği devlet tarafından oluşturulacak fondan yoksulluğu devam eden eşe 1 yıl daha yoksulluk nafakası ödemesi yapılabilir.

İrat biçiminde ödenmesine karar verilen yoksulluk nafakası tarafların yeniden evlenmesi ya da taraflardan birinin ölümü hâlinde kendiliğinden kalkar. Nafaka alacaklısının gönül ilişkisinin tespiti, alacaklı tarafın evlenme olmaksızın fiilen evliymiş gibi yaşaması, yoksulluğunun ortadan kalkması ya da haysiyetsiz hayat sürdüğünün tespit edilmesi hallerinde mahkeme kararıyla kaldırılır.

Yoksulluk Nafakasına ilişkin kararların gereğini yerine getiremeyen borçlu adına tazyik hapsine hükmedilemez.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kurban Bayramı mesajı yayınladı Cumhurbaşkanı Erdoğan Kurban Bayramı mesajı yayınladı

Tarafların boşanmasının sebebi olarak alt veya üst soyun evlilik birlikteliğine etki ettiğinin anlaşılması durumunda; kişinin yoksulluğa düşmesi ve tarafların çalışma hayatına hazırlanamamış olmasının sebebi davalı/davacı olarak görülmemeli alt ve üst soyun da bu konuda sorumlu olduğu kabul edilmelidir. Bundan dolayı taraflar yoksulluğa düşecek ise yoksulluk nafakası TMK 364 kapsamında aileye yükletilmelidir.

Tedbir Nafakası: Boşanma davasını adli yardım talepli olarak açan ve adli yardım talebinde bulunan kişinin adli yardım talebinin kabul edilmesi durumunda yoksulluğa düşecek olan kişinin talebi üzerine dava sonuna kadar bir tedbir nafakasına hükmedilir ve bu nafaka Devlet tarafından oluşturulacak bir fondan karşılanır. Adli yardım talebinde bulunan kişi davanın sonunda haksız çıkması durumunda; devlet haksız çıkan adli yardım talebinde bulunan kişiden tedbir nafakasının geri ödemesini isteyebilir.(Tedbir nafakası en fazla 1 yıl süre ile verilmelidir)

Süreler dikkate alındığında çekişmeli boşanma davalarının en temel sebebi olan maddi durum süresi kısıtlandığı için karşılıklı anlaşmalı boşanma durumu oluşacak ve mahkemelerin iş yoğunluğu önemli ölçüde azalacaktır. Bu süreler evlilik hayatını sürdüren kadınlar için silah olarak kullanılmadığı zaman aile kavramı kanuni olarak daha güvenli hale gelmiş olacaktır.

Editör: Zeynep Peksoy