Tediye nedir? Kimler tediye ödemesi alabilir? Belediye işçileri tediye alabiliyor mu? Asgari ücretli için tediye ne kadar? Tediye hesaplaması nasıl yapılır? İşte tediye ilgili tüm merak edilenler...

Tediye kelime anlamı olarak ek ödeme, ikramiye anlamına geliyor. Genel ve katma bütçeli kamu kurumları, sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait olan şirket ve kurumlar ve Belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele ücret sistemlerine bakılmaksızın her yıl için 2 aylık (52 gün ) tutarında devletçe verilen ikramiye ödeneğidir.     

İLK ÖDEME NE ZAMAN?

Kamu işçilerine verilen ilave tediye ve ikramiyelerin ilk taksiti 28 Ocak’ta yatırılacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı şöyle:

“6772 sayılı kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2022 yılında kanunun 1. maddesine göre yapılacak ilave tediyenin birinci yarısının 28 Ocak‘ta diğer yarısının 29 Nisan‘da ödenmesine,

Söz konusu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlarına 2022 yılında, yapılacak ilave tediyenin tamamının 23 Aralık 2022‘de ödenmesine karar verilmiştir.“

KADROYA GEÇEN BELEDİYE İŞÇİLERİ TEDİYE ALAMIYOR

Taşerondan kamu kadrolarına geçen işçiler tediye ödemesi alıyor.  Fakat belediyelerde ve iştiraklerinde çalışan işçiler bu süreçte  farklı bir uygulamaya maruz  kaldılar. Taşerondan belediye kadrolarına geçtikten sonra da tediye uygulamasından yararlanamadılar. Bazı belediyeler işçilerine ödeme yapsa da genelde bu konu bir zemine oturmuş değil. Bunun nedeni de lağvedilen Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün belediyeler tarafından kurulan şirketlerin, ilave tediyeye ilişkin 6772 sayılı kanunda tanımlanan kamu kurumları arasında yer almadığı hususundaki görüş yazsısı.

YARGITAY'DAN İŞÇİLERİ ÜMİTLENDİREN KARAR

Antalya Bölge İdare Mahkemesi (BAM) 9. Hukuk Dairesi ile Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’ verdiği karar tediye bekleyen belediye işçisine ümit oldu.  İBB’ ye bağlı İETT’de taşeron olarak çalışan bir işçinin diğer çalışanlara ödenen tediyenin kendisine de ödenmesi için dava açtı. Yargıtay, Taşeron firmanın yüzde 99 hissesinin doğrudan belediyeye, yüzde 1’inin ise belediyenin bir alt işverenine ait olması nedeniyle söz sahibinin İETT olduğuna ve  işçinin başından beri İETT çalışanı olarak kabul edilmesine hükmetti.

Bu karar elbette yalnızca dava açan şahıs için geçerli. Ancak Yargıtay kararları emsal teşkil ettiği için, tediye talebiyle dava açmak diğer işçiler için sevindirici bir gelişme. Bu nedenle sayıları 450 bini bulan eski taşeron işçileri, ilave tediye talebiyle dava açmaya başladı.

İLAVE TEDİYE ÖDEMESİ NASIL HESAPLANIR?

Yasada bir aylık ücret tutarında ilave tediye ödeneceği belirtilmiş olup, 1 aylık ücretin belirlenmesinde hafta tatillerinin hesaba katılmayacağı gerektiğini yukarıda belirtmiştir. Buna göre 26 günlük ücret üzerinden hesaplama yapılması gerekecektir.

Öncelikle işçinin bir tam ay çalışması karşılığında ödenen çıplak brüt ücretin tespiti gerekmektedir. Bu ücretin 30 güne bölünmesiyle günlük brüt ücrete ulaşılmaktadır. Buna göre;

Günlük Brüt Ücret = Aylık Ücret / 30 Gün şeklinde hesaplanacaktır.

İşçiye yılda 2 defa ilave tediye ödendiği varsayımı altında; bir yılda toplam ilave tediye alacağı gün sayısı:

İlave Tediye Gün Sayısı: 26 gün x 2 ilave tediye= 52 gün olacaktır.

İşçinin bir tam yıl çalıştığı durumda alacağı ilave tediye:

360 gün x 52 gün / 360 gün = 52 gün olacaktır. 4 parça olarak ödendiği durumda her bir ödemede (52 gün / 4=) 13 günlük ilave tediye ödemesi yapılacaktır. (SGK’ya hizmet süresi 30 gün üzerinden bildirildiği için 1 yılın 360 gün 1 ayında 30 gün alınması gerektiği kanaatindeyiz)

İşçinin yılın belli bir bölümünde çalışmadığı durumda alacağı ilave tediye:

Akşener'den EYT açıklaması! 'Bu bütçede EYT yok" Akşener'den EYT açıklaması! 'Bu bütçede EYT yok"

Çalışılan gün sayısı x 52 gün / 360 gün= Hak edilen ilave tediye günü şeklinde hesaplanacaktır. Hak edilen ilave tediye gün sayısının işçinin bir günlük ücreti ile çarpında ödenecek brüt tutar hesaplanmış olur.