2023 PTT alımı ne zaman? Başvuru için genel şartlar neler? 2023 PTT alımı ne zaman? Başvuru için genel şartlar neler?

Yurt dışına gitmek ve çalışmak isteyen birçok vatandaş yurt dışı başvurularını merakla kontrol ediyor. Savunma Sanayi Başkanlığı'nın yayımladığı ilana göre başvuru başlangıç tarihi 05.01.2023'tür. Başvuru biti için verilen tarih ise 14.04.2023'tür.

 YURT DIŞINA GÖNDERİLECEK ADAYLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR 

 • 1.  Kontenjanlarda belirtilen konulara ilişkin meslek dallarında yükseköğrenimi bitirmiş ve bu meslekte adaylık dâhil en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak.
 • 2.  Genel İdari Hizmetler (GİH) Sınıfında bulunmak.
 • 3.  Birim amirinin olumlu görüşünü almış olmak. 
 • 4.  Son üç yıl içinde kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını almamış olmak. 
 • 5.  Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak.  
 • 6.  Kontenjanın kullanılacağı yılın son günü itibarıyla, 40 (kırk) yaşını tamamlamamış olmak. 
 • 7.  Daha önce yurt içinde aynı konuda veya yurt dışında aynı düzeyde eğitim veya öğrenim görmemiş olmak.
 • 8.  İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir sınavdan son başvuru tarihinden önceki 2 (iki) yıl içinde alınmış, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 70 (yetmiş) puana denk bir puana sahip olmak.
 • 9.  Hastalık sebebiyle eğitim ve öğrenimini gerçekleştiremeyeceği genel hükümler çerçevesinde hastalık raporuyla tespit edilenler hariç, bu Yönetmelik hükümlerine göre geri çağrılmamış olmak. 
 • 10.Yurt dışı öğrenimini bitirdikten sonra yurda dönüşlerinde, yurt dışında kalınan sürenin iki katı kadar mecburi hizmet yapmayı kabul etmek. 
 •  MÜRACAAT EDECEKLERDEN İSTENEN BELGELER
  1.  Güncel fotoğraflı, bilgiler 1 sayfayı aşmayacak şekilde bilgisayar ile eksiksiz doldurulup ve Birim Amirince imzalanarak başvuru esnasında yüklenecektir.
  2. Yabancı dil belgesi. (Son başvuru tarihi itibarıyla 2 yıl içerisinde alınmış olmalı ve doğrulama kodu bulunmalıdır.)
  3. Yurt dışından mezun olan adaylar için mezuniyet belgesi.
  4. Tercih yapılacak konuda alınacak kabul belgesi ve Türkçe çevirisi. (Personel tarafından çevirisi yapılarak imzalanacaktır.)

İlana buradan ulaşabilirsiniz.