Güvenlik korucuları, Türkiye genelinde köy ve mahallelerde güvenliği sağlamak amacıyla görev yapan yerel güvenlik birimleridir. Temel görevleri, kırsal alanlarda yaşayan vatandaşların güvenliğini sağlamak, asayiş olaylarına hızlı müdahale etmek ve kamu düzenini korumaktır.

Güvenlik korucularının başlıca görevleri; Köy ve mahalle güvenliğini sağlamak, asayiş olaylarına müdahale, jandarma ile işbirliği, terörle mücadelede yardımcı olmak, toplumsal hizmetlerde görev almak, doğal afet ve felaketlerde yardım.

Bu görevleri yerine getirirken Jandarma Teşkilatı ile birlikte çalışan ve yerel halk ile etkileşimde bulunarak toplum güvenliğine katkıda bulunmaya çalışan güvenlik korucuları, maaşlarının en düşük memur maaşından çok daha düşük olduğunu belirtiyor. Ayrıca güvenlik korucuları yaptıkları işin tehlikesi ve çalışma koşullarının yanında hak ettikleri ücreti ve özlük haklarına sahip olamadıklarını dile getiriyor.

Güvenlik korucuları, yerel seçimlerden önce şartlarının iyileştirilmesini bekliyorlar.

Güvenlik Korucularının Özlük Hakları Konusundaki Talepleri

1. Özlük Hakları Konusunda Kapsamlı Bir Şekilde 657 Sayılı Devlet Memurları
Kanununa Tabi Tutulması.

MSB duyurdu: 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi MSB duyurdu: 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

a) 657 DMK'da 4A'da Kadro
b) Maaş ve Sigorta Kolunun 5510 Madde de 4/1-C ye Bağlanması
c) İlk Okul, Orta Okul ve Lise, Ön Lisans ve Lisans Mezunları Arasında 1 Deerece Farkın Olması
d) Derece ve Kademenin Verilmesi
e) 3600 Ek Göstergenin Verilmesi
f) Yan Ödemenin Verilmesi
g) Özel Hizmet Tazminatının Verilmesi
h) Evli İki Çocuklu İçin Net Maaş: İlk Okul Mezunu İçin 38.500, Orta Okul ve Lise Mezunu İçin 39.200, Ön Lisans ve Lisans Mezunları İçin 39.900 tl
i) Emeklilikte Emeklilik İkramiyesi
j) Görev (İaşe) Ücretlerinin Günlük (24 saat için) 650 Gösterge Üzerinden Verilmesi (650 Gösterge Rakamının Güncel Tl Karşılığı 494 Liradır.)
k) Yol Ücretinin Km. Başına 650 Göstege Rakamanın Para Karşılığının %3 Oranında Verilmesi
I) Halihazırda Yurt İçi 225 Gösterge Üzerinden Verilen Operasyon Ücretinin Günlük
700 Göstergeye Yükseltilmesi. (700 Göstergesinin Güncel Tl Karşılığı 532 Liradır.)                                                              m) Terör Tazminatının Verilmesi

2. 50 İle 55 Yaşlarında 15 Yıllık Sigortalılık Süresi Olanların İsteğe Bağlı Emeklilik
Hakkının Verilmesi
a) Halihazırda Zorunlu Olan 55 Yaş Emekliliğin Devam Etmesi
b) Emekli Olanların, Şartları Tutan Varsa Kadrosunun Bir Oğluna Verilmesi
3. Güncel Güvenlik Korucusu Kanunu
4. Halihazırda (Mevcut) Emekli Güvenlik Korucularına Asgari Ücret Verilmesi