İzmir'de ikamet eden bir birey, 2 yıl önce satın aldığı daire için İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından 1425 lira tutarında bir kanalizasyon altyapı katılım payı ödemesi talep edildi. Bu durum üzerine daire sahibi, binanın inşası için ilk yapı ruhsatının 2012 yılında verildiğini, yapı kullanma izin belgesinin ise 2015 yılında alındığını ve 2016 yılında kanalizasyon sisteminin tamamlandığını iddia ederek İZSU Genel Müdürlüğü'ne itiraz etti.

Ancak itirazları olumlu bir sonuç doğurmadı ve yasal işlem başlatılmaması için katılım payını ödeyen kişi, Kamu Denetçiliği Kurumu'na (KDK) başvurdu. Daire sahibi, İZSU tarafından altyapının tamamlandığı 2016 yılında ödenmesi gereken borcun, o dönemdeki gayrimenkul sahibine ait olduğunu ve haksız yere tahsil edilen 1425 liranın iadesini talep etti.

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), katılım payının 2020 yılında gayrimenkulu satın alan yeni sahibinden talep edilmesinin hukuka aykırı olduğuna karar verdi ve katılım payının iadesi yönünde bir tavsiye kararı verdi.

Dolar kuru güne nasıl başladı? Dolar kuru güne nasıl başladı?

Kararda, yasal düzenlemelere ve yargı kararlarına göre, tahakkuk işlemi hizmetin tamamlanıp kamunun faydalanmaya başladığı tarihten sonra, hizmetin tamamlandığı dönemdeki gayrimenkul sahipleri adına gerçekleştirilirken, mülkiyetin el değiştirmesi durumunda dahi, hizmetin tamamlandığı andaki sahiplerin katılım payından sorumlu olduğu belirtildi.

Ayrıca, 2018 yılında tamamlanarak aynı yıl kesin kabulü yapılan kanalizasyon işi için alınan taahhütname ile ilgili olarak, taşınmaz sahibinden alınması gereken kanal katılım payının kalan kısmının ilgili tarihlerde alınması gerektiği vurgulandı. Sonuç olarak, 2020 yılında gayrimenkulu satın alan kişiden katılım payının talep edilmesinin hukuka uygun olmadığına hükmedildi.