Taşeron işçi, bir kamu kurumunun veya kuruluşunun işinde, kendi bünyesinde istihdam etmek yerine, başka bir şirketten hizmet satın alarak çalıştırdığı işçidir. Taşeron işçiler, kamuda çalışan kadrolu işçilere göre daha az özlük hakkına sahiptir ve kadrolu işçilere göre daha düşük ücret alırlar. Günümüz şartlarında ise bu durum işçileri fazlasıyla mağdur etmektedir.

Taşeron işçilerin kadroya alınmasına yönelik çeşitli düzenlemeler içinde 2018 yılında yapılan düzenlemeyle, kamuda çalışan taşeron işçilerin büyük bir kısmı kadroya alınmıştı. Fakat KİT ve belediyelerde halen 90 bin civarında taşeron işçi, kadroya alınmayı bekliyor. 

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Taşeron işçilere söz verdim. Önümüzde duruyor, bunu Meclis'i açar açmaz gerçekleştireceğiz." demişti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, takviminde öncelikli olarak memur ve emekli maaşı artışlarını ele aldıktan sonra, taşeron işçilere kadro düzenlemesi konusuna odaklanmayı planlıyor. Konuyla ilgili olarak Bakan Vedat Işıkhan'dan henüz bir açıklama gelmedi ancak KİT taşeron işçileri, müjdeli haberi beklemeye devam ediyor.

TBMM’deki torba yasa görüşmeleri ve özellikle taşeron işçilere yönelik düzenlemeler, milyonlarca vatandaşı doğrudan etkileyen ve büyük bir heyecanla beklenen konular arasında. Taşeron işçilerin kadroya geçiş süreci ve bu süreçteki gelişmelerin, önümüzdeki günlerde daha da netleşmesi bekleniyor.

5000 prim günü ve kısmi emeklilik mağdurları Cumhurbaşkanı'na sesleniyor! 5000 prim günü ve kısmi emeklilik mağdurları Cumhurbaşkanı'na sesleniyor!