Türkiye’nin en büyük sağlık çalışanı sendikası olan Öz Sağlık-İş Sendikası'ndan 9. yargı paketine dair bir çağrı geldi. Sağlık çalışanlarının her zaman yanında olmayı misyon edinmiş Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, Adalet Bakanlığı tarafından hazırlıkları sürdürülen 9. Yargı paketi hakkında yazılı bir açıklamada bulundu.

Genel Başkan Devlet Sert, sağlık çalışanlarını korumak için paket içine konulacak düzenlemeler arasında sağlıkta şiddete karşı cezasızlık algısını giderecek caydırıcı düzenlemelere ihtiyaç bulunduğunu anımsattı. Bu konuda tüm siyasi partileri ortak tavır göstermeye davet etti.

Öz Sağlık İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Hazırlıkları Adalet Bakanlığı tarafından sürdürülen 9. Yargı Paketi’nde yer alması planlanan pek çok düzenleme özellikle toplumda kangren haline gelmiş ve cezasızlık algısı ile suç işleme cesareti veren adli olaylarla ilgili olarak umut vericidir.
Adalet Bakanı Sayın Yılmaz Tunç’un TBMM’de ilgili komisyonlarda yapmış olduğu açıklamalar ışığında bizlerde özellikle sağlıkta şiddet olayları karşısında oluşan “cezasızlık algısını” giderecek sert ve caydırıcı düzenlemeler bekliyoruz.

Sağlıkçılara, sosyal hizmet alanında çalışanlara yönelen ve çoğu yaralama bazen de cinayet ile sonuçlanan şiddet olayları karşısında özellikle darp olaylarında gözaltına alınan failler ifadelerinin ardından serbest bırakılmaktadır. Bu da başka saldırganlara cüret kazandırmakta, nasıl olsa ceza verilmiyor algısı ile sağlıkçıya şiddeti artırmaktadır.

Hazırlanan 9. Yargı Paketi içinde yer alan “Cezasızlık algısının ortadan kaldırılması çalışmaları” kapsamına sağlıkta şiddet olaylarının da dahil edilmesi gerekiyor. Hem sağlık çalışanlarının hem de sağlık kuruluşlarından hizmet alan vatandaşların etkilendiği bu şiddet olaylarının oluşturduğu travma, biz sağlık çalışanlarını her sabah ya da  her nöbette evlerimizden helallik alarak çıkma noktasına getirmiştir.

Sağlıkta şiddetin önlenmesi açısından sert ve caydırıcı tedbirlerin alınmadığı her gün sağlık çalışanları canları ile görevleri arasında kalmaya devam edecektir. Bu yasal düzenlemenin TBMM’deki görüşmeleri sırasında tüm siyasi partileri sağlıkta şiddet olaylarına karşı ortak tavır almaya davet ediyoruz.”

TBMM Genel Kurulu’na sahipsiz hayvan sorunu damga vurdu TBMM Genel Kurulu’na sahipsiz hayvan sorunu damga vurdu

9. YARGI PAKETİ NELERİ KAPSIYOR?

Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararları doğrultusunda yapılan düzenlemeler yeni yargı paketinde yer alacak. Pakette, hak arama hürriyetinin daha etkin şekilde kullanılabilmesine imkan tanıyan düzenlemeler de bulunacak.

- Toplumda "yapanın yanına kar kaldı" algısının önlenmesine yönelik düzenlemeler yer alacak.
- Denetimli serbestlik uygulamasından kaynaklanan cezasızlık algısı ortadan kalkacak.

Suç örgütlerinin finansmanın önlenmesinde TMSF'nin kayyum olarak atanması da gündemde.

-Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, silahlı örgüt, silahlı örgüte silah sağlama, terörizmin finansmanı suçları; bir şirketin faaliyetleri çerçevesinde işlenmişse kayyum atanmasına karar verilecek.
- TMSF, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve terörizmin finansmanı suçlarının bir şirketin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde kayyum olarak atanacak.
- TMSF'nin kayyum süresi 5 yıl olacak.

Yabancı istihbarat örgütlerinin Türkiye'deki casusluk faaliyetlerinin önlenmesiyle ilgili kapsamlı ve önleyici yasal düzenlemeler yapılacak.

- Yeni tip casusluk suçlarının caydırıcı şekilde soruşturulup kovuşturulabilmesi sağlanacak.
- Yabancı istihbarat örgütlerinin Türkiye'deki casusluk faaliyetlerinin önlenmesi için yeni yasal düzenlemeler yapılacak.

9. Yargı Paketi'nde Ceza İnfaz Sistemi ve mükerrer suçlarla ilgili düzenlemeler de var. Özellikle ceza adaletinin sağlanması, cezanın asli amacı olan suçun işlenmesinin önüne geçilmesi ve kişinin dış dünyaya uyumunun sağlanması amaçlanıyor.

- İkinci kez tekerrür hükümleri uygulanan hükümlülerle ilgili yeni düzenleme yapılacak.
- Ceza adaletinin sağlanması hedeflenecek.
- Suçun işlenmesinin önüne geçilmesinin sağlanması amaçlanacak.

Pakette ayrıca;

-Soyadı düzenlemesi yapılacak.
-Pakette kadınların soyadı hakkına ilişkin bir değişiklik de yer alacak. İki soyadı kullanan evli kadınlara yalnızca kendi soyadını kullanma hakkı gelecek.
-Hakim ve savcıların terfi sistemi güncellenecek.
-Sporda şiddete yönelik yeni önlemlerin pakette yer alıp almayacağı ise taslağın görüşmeleri sırasında şekillenecek.

Editör: Yudum Özel