09.05.2023 tarihinde imza altına alınan 2023 yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü'nün işçiler açısından aydınlatılması önem arz ettiğinden işbu yazının kaleme alınması gerekmiştir. Özellikle işçilerin maaşı hususu merak konusudur. Kamuda istihdam edilen emekçiler açısından konfederasyonumuz HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ Konfederasyonu’nun büyük mücadelesi önemli kazanımlarla sonuçlanmıştır. İşbu protokol ile kazanımlarımız şunlardır:

TCMB döviz kurları TCMB döviz kurları

1. Ücret: Aylık brüt çıplak (kanuni kesintiler düşülmeden önceki tutar) ücretleri 15.000 TL’ nin altında olan işçilerin ücretleri 15.000 TL’ ye çıkarılmıştır.

2. Ücret Zamları: İşçilerin ücretleri 15.000 TL’ ye çıkarıldıktan sonra ücrete, toplu iş sözleşmesinin başlangıç tarihinden itibaren geçerli olmak üzere birinci yıl birinci altı ayda %45 oranında zam yapılacaktır. Bu durumda işçilerin en düşük aylık brüt ücreti 21.750 TL, en düşük günlük yevmiye ise 725 TL olacaktır.

Toplu iş sözleşmesinin başlangıç tarihinden itibaren geçerli olmak üzere birinci yıl ikinci altı ayda ise işçilerin o an mevcut olan maaşına %15 oranında zam yapılacaktır.

Toplu iş sözleşmesinin başlangıç tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ikinci yıl birinci altı ayda ise işçilerin o an mevcut olan maaşına % 10 oranında zam yapılacaktır.

Toplu iş sözleşmesinin başlangıç tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ikinci yıl ikinci altı ayda ise işçilerin işçilerin o an mevcut olan maaşına %10 oranında zam yapılacaktır.

3. İkramiye: Yılda 60 günlük yevmiye tutarında ikramiye ödemesi yapılacaktır.

4. Yemek Yardımı: Günlük yemek yardımı 94,25 TL olmuştur. Toplu iş sözleşmesinde daha yüksek bir tutar kararlaştırılmışsa şayet ikinci maddede açıkladığımız ücret zamları oranında artırım yapılacaktır.

5. Birleştirilmiş Sosyal Yardım: Birleştirilmiş Sosyal Yardım tutarı aylık 1.595 TL olarak belirlenmiştir. Toplu iş sözleşmesinde daha yüksek bir tutar kararlaştırılmışsa şayet ikinci maddede açıkladığımız ücret zamları oranında artırım yapılacaktır.

6. Ek Ödeme: Mayıs ayında ödenecek tutar 3.625 TL olarak belirlenmiştir. Toplu iş sözleşmesinde daha yüksek bir tutar kararlaştırılmışsa şayet ikinci maddede açıkladığımız ücret zamları oranında artırım yapılacaktır.

7. Giyim Yardımı: Yıllık 1.015 TL olarak belirlenmiştir. Toplu iş sözleşmesinde daha yüksek bir tutar kararlaştırılmışsa şayet ikinci maddede açıkladığımız ücret zamları oranında artırım yapılacaktır fakat; toplu iş sözleşmesinde giyim yardımının aylık ödeneceğine dair bir ifade varsa 1.015 TL’ nin on ikiye bölünmesi suretiyle aylık tutar belirlenecek ve ödenecektir.

8. Gece Zammı: Akşam saat 20.00’dan sabah saat 06.00’a kadar geçen süre gece dönemidir. Söz konusu saatler arasında çalışılan süre kadar gece zammı ödenir. Gece döneminde çalışan işçilerin, çalıştıkları sürelere ait ücretleri % 8 zamlı olarak ödenir. Mevcut toplu iş sözleşmelerinde gece zammı %8 oranından daha yüksek bir uygulama söz konusu ise yüksek orandaki zamma devam olunur. Gece zammından güvenlik işçileri dahil herkes yararlanacaktır. Halihazırda gece vardiya zammı/primi olan işletmelerde çalışan işçiler bu kuralın istisnasıdır.

9. Fazla Çalışma Ücreti: Toplu iş sözleşmelerinde bulunan fazla çalışma ücreti % 70 olarak düzenlenecektir. Şayet halihazırdaki toplu iş sözleşmelerinde fazla çalışma ücreti için daha yüksek bir oran belirlenmişse söz konusu yüksek oranın uygulanmasına aynen devam edilecektir.

10. Hizmet Zammı: İşçiler her kıdem yılı için 15 TL hizmet zammı alacaklardır.

11. İş Primi: İşçilerin yaptığı işler dikkate alınarak üç gruba ayrılacaklardır. Birinci gruptaki en nitelikli işçilere brüt çıplak ücretinin %6’ sı, ikinci gruptaki işçilere brüt çıplak ücretinin % 5’i, üçüncü gruptaki işçilere ise brüt çıplak ücretinin %4’ ü oranında iş primi ödemesi yapılacaktır. Halihazırdaki toplu iş sözleşmesinde prim uygulaması varsa şayet ayrıca prim ödenmeyecektir ancak; mevcut prim oranları mevzubahis oranlardan düşük ise yukarıdaki oranlara yükseltilecektir.

12. Gazi, terör mağduru ve şehit yakını işçilere saatlik/günlük/aylık çıplak ücretinin %10’ u tutarında ek ödeme yapılacağına ilişkin düzenleme uygulanacaktır.

Not: Belirlenmiş ödemeler ücret zammı oranlarında artırılacaktır.

Tüm kamu işçilerine hayırlı olsun.