Toplum Yararına Programı ile çalışan işçiler, kadro ve süreklilik beklentisi ile gündemi yakından takip ediyor. TYP işçileri maddi durumları zayıf kişiler arasından seçilirken çalışma süresinin belirli ve kadrosuz çalışma olması işçileri maddi ve manevi olarak zor bir sürece sürüklüyor. TYP, işsiz olan vatandaşlara kamu kurumlarında 9 aylık dilimlerle çalışma imkanı tanıyor. Genellikle okullarda ve diğer kamu kurumlarında temizlik işleri gibi pozisyonlarda görev alan TYP işçileri, deprem dolayısıyla uzatılan süreçle birlikte kadro beklentisine girmişti. Peki, 2024 İŞKUR Toplum Yararına Programı (TYP) işçilerine kadro ve süreklilik var mı?

TYP'de İstihdam Koşulları Nelerdir? En Önemli Sorunlar Hangileridir? - Kamu İşçileri

"TYP ocak ayı kadro açıklaması var mı, açıklandı mı? 2024 TYP kadro müjdesi son dakika geldi mi? 2024 İŞKUR Toplum Yararına Program (TYP) işçileri kadroya alınacak mı? 2024 İŞKUR Toplum Yararına Program (TYP) işçilerine kadro, süreklilik müjdesi gelecek mi? TYP işçilerine kadro ve süreklilik müjdesi gelecek mi?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Toplum Yararına Programlar kapsamında İŞKUR aracılığı ile okul gibi yerlerde temizlik personeli olarak çalışan vatandaşlar TYP'ye kadro çıkacak mı merak ediyor. Peki, 2024 İŞKUR Toplum Yararına Programı (TYP) işçilerine kadro ve süreklilik müjdesi gelecek mi?

İŞKUR TYP nedir? TYP başvurusu nasıl yapılır? - İş başvurusu

TOPLUM YARARINA PROGRAM (TYP) NEDİR?

Toplum Yararına Programlar; afet, salgın, acil durum dönemlerinde ve diğer mücbir sebeplerde kamu hizmetlerinin desteklenmesi yoluyla özel politika gerektiren gruplar başta olmak üzere işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engellemek ve bu kişilere geçici gelir desteği sağlamak üzere aktif işgücü hizmetleri kapsamında İŞKUR ile kamu kurum ve kuruluşları işbirliğinde düzenlenen programlardır.

TYP HANGİ DURUMLARDA UYGULANMAKTADIR?

 • Afet
 • Salgın
 • Acil Durum
 • Diğer Mücbir Sebepler
 • Sosyal Kriz

KATILIM ŞARTLARI NELERDİR?

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Kuruma kayıtlı olmak,
 • 18 yaşını tamamlamış olmak,
 • 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında SGK’ya bildirilmiyor olmak ve isteğe bağlı sigortalılık hariç aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamak veya belirtilen kapsamda sigortalı sayılmamak,
 • Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,
 • Öğrenci olmamak (açıköğretim öğrencileri hariç).

KATILIMCILAR NASIL SEÇİLMEKTEDİR?

Katılımcıların seçiminde uygulanan 3 ayrı yöntem bulunmaktadır. Her programın niteliğine göre bu yöntemlerden hangisinin kullanılacağı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından belirlenmektedir. 

 • Noter kurası yöntemi,
 • Liste yöntemi,
 • Yüzde seksen noter kurası, yüzde yirmi liste yöntemi.

İŞKUR 50 bin kişi alacak! İŞKUR 2023 TYP personel alımı ne zaman? İŞKUR TYP başvurusu nasıl yapılır? - Internet Haber

İstihdamında güçlük çekilen özel politika gruplarına programdan yararlanma hususunda öncelik verilmektedir. Bu kapsamda liste ayrımına gidilmiş olup aşağıdaki gruplar Birinci Liste, bunlar dışında kalanlar İkinci Liste olacak şekilde tasnif edilmektedir. Aşağıdaki grupların hepsi Birinci Liste’ye dâhil edilecek olup, gruplar arasında herhangi bir öncelik sıralaması bulunmamaktadır; Birinci listedeki başvuranlar tamamlanmadan 2. listeden başvuranlar yararlanıcı olamayacaktır.

 • Kadınlar,
 • 35 yaş üstü bireyler,
 • Engelliler,
 • Eski hükümlüler,
 • Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar.

İŞKUR TYP Uzatıldı mı? TYP Başvuruları Ne Zaman, şartları neler? Okul personeli alımı 2023 - Son Dakika Ekran Haber

Başvuru başlangıç tarihi aynı olan TYP’lere Adres Kayıt Sistemine (AKS) göre aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca biri katılabilmektedir.

AKS’ye göre aynı adreste oturanların, gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenen bir aylık asgari ücretin net tutarının bir buçuk (1,5) katını aşması halinde söz konusu adreste oturan kişiler TYP’den yararlanamamaktadır.

İŞKUR TYP BAŞVURU TARİHLERİ 2023 BELLİ OLDU MU? Okullarda güvenlik ve temizlik personeli alımı başvuruları ne zaman başlayacak? İşte son durum bilgileri…

KATILIMCILARA HANGİ ÖDEMELER YAPILMAKTADIR?

Her bir katılımcıya, 22/05/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenen günlük asgari ücret miktarının katılım sağlanan gün sayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutar kadar ödeme yapılır.

TYP UYGULAMA SÜRESİ KAÇ AYDIR?

TYP uygulama süresi, her bir program için en fazla 6 aydır.

Toplum yararına programlarında izin süresi kaç gün? TYP başvuruları nasıl yapılacak? TYP'de çalışma nasıl olacak? TYP çalışma şartları! - Çalışan Hakları Haberleri

TYP’DE HAFTALIK YARARLANMA SÜRESİ NE KADARDIR?

TYP’de haftalık yararlanma süresi kırk beş saattir.

BİR KATILIMCI TYP’DEN EN FAZLA NE KADAR SÜREYLE YARARLANABİLİR?

TYP’den bir kişi hayatı boyunca 27/09/2017 tarihinden sonraki yararlanmaları da dikkate alınarak en fazla 9 ay süreyle yararlanabilir.

TYP’DE İZİN SÜRESİ VE DEVAMSIZLIK HAKKI NE KADARDIR?

Katılımcıların TYP’ye devamı zorunludur. Ancak katılımcılar, yüklenici ve Kuruma bilgi vermek ve Kurum ve yükleniciden onay almak şartıyla TYP süresince 5 gün ücretsiz izin kullanabilmektedirler. Ücretsiz izin kullanılan dönemde katılımcıya herhangi bir ücret ödenmez.

TYP personel alımları başladı! 56 şehirde 50.000 kişiye istihdam sağlanacak! İşte TYP 2023 başvuru şartları…

KATILIMCI YASAKLILIK DURUMLARI NELERDİR VE YASAKLILIK SÜRESİ NE KADARDIR?

 • Mazeretsiz olarak TYP’den ayrılanlar veya kendi kusuru nedeniyle ilişiği kesilenler, son yararlanma tarihi üzerinden 24 ay geçmedikçe yeni bir TYP’ye başvuramaz.
 • Yararlandığı TYP bittikten sonra Kurum tarafından teklif edilen niteliklerine uygun en az üç iş teklifini mazeretsiz olarak kabul etmeyenler, son yararlanma tarihi üzerinden 24 ay geçmedikçe yeni bir TYP’ye başvuramaz.
 • Devam ettiği bir TYP ile mazeretli ya da mazeretsiz ilişiği kesilen katılımcı aynı TYP’ye tekrar katılamaz.

TYP kura sonuçları ve isim listesi 2023: MEB İŞKUR TYP başvuru sonuçları hangi illerde açıklandı? - Son Dakika Flaş Haberler

YÜKLENİCİ SORUMLULUKLARI NELERDİR?

 • Katılım şartları ve diğer tüm şartlara ilişkin bilgi ve belge kontrolünden yüklenici sorumludur. Yüklenicinin bu sorumluluğunu yerine getirmemesinden dolayı oluşabilecek her türlü fazla veya yersiz ödeme, yasal faizi ile birlikte yükleniciden tahsil edilmektedir.
 • Yüklenicinin katılımcılar için vergi ve sosyal güvenliğe ilişkin ödemeleri ilgili kurumlara yapmaması durumunda yükleniciye süreli ihtarda bulunulmakta, verilen süre içerisinde ilgili ödemelerin yapılmaması durumunda yüklenici kurum ile düzenlenen tüm TYP’lerin sonlandırılarak yükleniciye yirmi dört ay süreyle yasaklılık uygulanmaktadır.

Son dakika: Çalışma Bakanlığı duyurdu! TYP ile 80 bin kişiyi işe alacak! TYP nedir? Başvurular nasıl yapılacak?

2024 İŞKUR Toplum Yararına Program (TYP) işçileri kadroya alınacak mı?

Uzun süredir kadroya alınmayı bekleyen Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında çalışan işçiler TYP işçilerine kadro konusunda bir adım atılıp atılmayacağını araştırmaya başladı. Geçici çalışma süresi binlerce İŞKUR TYP işçisini mağdur ederken 2024 İŞKUR Toplum Yararına Program (TYP) işçilerine kadro ve süreklilik müjdesi gelecek mi?

İŞKUR TYP işçilerinin kadroya alınmaması ve sadece belirli bir süre boyunca çalışması işsizliğin artmasına neden olurken işçilerin maddi ve manevi olarak zor durumda kalmalarına yol açıyor. Düzenli bir iş hayatı ve gelir isteyen TYP işçileri kadro ve süreklilik düzenlemesi yapılmasını ve bu mağduriyetlerin bitirilmesini bekliyor.

Typ'liler sürekli ve güvenceli iş istiyor | Ekmek ve Gül

Bağ-Kur, kademeli emeklilik, ek gösterge, taşeron, özlük hakları, disiplin affı TBMM'de! Bağ-Kur, kademeli emeklilik, ek gösterge, taşeron, özlük hakları, disiplin affı TBMM'de!

Geçici çalışma şartları nedeniyle mağdur olan İŞKUR TYP işçileri düzenli bir gelir elde edemezken düzenli bir çalışma hayatı da geçiremiyorlar. İşlerinde iyi olsalar bile kadroya alınma şansı olmayan İŞKUR TYP işçileri yıllardır kadroya alınmay talep ediyor. 

Yıl içinde belli bir dönem için kamu kurumları bünyesinde görev alan ancak sonra yine işsizlikle karşılaşan İŞKUR TYP işçileri, işlerinde süreklilik isterken kadro talebinde bulunuyor. Düzensiz çalışma hayatı nedeniyle maddi ve manevi olarak sıkıntı yaşadıklarını belirten İŞKUR TYP işçileri birçok mecradan yetkililere seslenerek çözüm bekliyor. 

Aksaray'da 320 TYP İşçisi Alınacak

Kamu ve özel sektörde yaş şartı resmi olmaksızın devam ediyor. Kamu kurumlarında 35 yaş şartı varken özel sektörün çoğunda da orta yaşlı insanların işe alınması tercih edilmiyor. Hal böyle olunca geçici TYP süresinin ardından işsizlikle baş başa kalan vatandaşlar maddi ve manevi sıkıntılar yaşıyor.

TYP işçileri kadroya geçebilecek mi? İşte son durum... - İşçi Haber

2024 İŞKUR Toplum Yararına Programı (TYP) işçilerine kadro ve süreklilik müjdesi gelecek mi?

TYP kadro ve süreklilik düzenlemesi için henüz son dakika gelişme bulunmamaktadır. Konu hakkında açıklama geldiği an detaylara İşçi Haber'den ulaşabilirsiniz.