3600 ek gösterge ile "öğrenci affı" düzenlemesini de kapsayan ekonomiye ilişkin "torba" kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Motorine zam var mı? İşte son durum! Motorine zam var mı? İşte son durum!

Adalet Komisyonu Başkanı Abdullah Güler’in ilk imzacı olduğu 57 maddelik kanun teklifiyle en düşük 2500 lira olan emekli aylığı 3 bin liraya yükseltilecek.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİ AFFI GELİYOR

Yükseköğretim kurumlarında hazırlık, önlisans, lisans, lisansüstü öğrenim gören öğrencilerden kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler dâhil bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 4 ay içinde başvuruda bulunmaları koşuluyla 2022-2023 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecek.

Bu düzenlemeden terör suçuyla kasten öldürme, işkence, eziyet suçu, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan mahkûm olanlar ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisaki yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler yararlanamayacak.

Bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini takip eden 2 ay içinde bu haktan yararlanabilecek.

EMEKLİ MİLLETVEKİLİ MAAŞ DÜZENLEMESİ

Düzenlemeye göre TBMM Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Yardımcılığı, Bakanlık veya TBMM üyelerinin emeklilik işlemleri 9000 ek gösterge rakamı esas alınarak gerçekleştirilecek.

Tüm belediye başkanları makam/temsil ve görev tazminatlarından faydalanacak.