2023 yılı Kamu Çerçeve Protokolü'nün imzalanmasıyla beraber kamu memurlarına yüzde 45 oranında zam yapılmıştı. En düşük memur maaşı 15 bin liraya çıkartıldı ancak bir kesim sevinirken diğer kesim üzüldü. 696 KHK ile kadroya geçen işçiler uzun süredir tayin hakkı bekliyor.

Kamuda geçici işçi kadrosunda çalıştırılan işçiler, büyük hak kayıplarıyla karşı karşıya kalmıştır. 696 KHK ile kadroya geçen işçiler tayin hakkı talep ediyor. 

Özgür Erdursun açıkladı! Seçimler bitti şimdi ne olacak, Staj, Bağkur, asgari ücret emekli aylıkları ne olacak ? Özgür Erdursun açıkladı! Seçimler bitti şimdi ne olacak, Staj, Bağkur, asgari ücret emekli aylıkları ne olacak ?

Bir çok işçi, eşinin sağlık veya eğitim durumu nedeniyle başka il ve ilçede yaşamasına göz yumuyor. Aynı şekilde eğitim durumu değişen, üniversite bitiren işçiler terfi  ve görevde yükselme talebinde bulunmaktadır. Diğer kamu çalışanları için geçerli olan bu hakların, 696 sayılı KHK ile kadroya geçen işçilere de verilmesi gerekir. Ancak şu anki mevzuata göre 696 KHK'lı işçilerin tayin veya görevde yükselme hakkı yoktur. 

696 sayılı KHK tayin hakkı ne durumda?

kamu çalışanları için geçerli olan tayin hakkı, 696 Sayılı KHK ile kadroya geçen işçilere de verilmesi gerekir. Ancak mevcut mevzuata baktığımızda 696 KHK'lı işçilerin nakil, terfi, tayin veya görevde yükselme hakları yoktur.

Sürekli işçilere tayin hakkı verilecek mi?

 4/D sürekli işçiler, memurlarda olduğu gibi mazerete dayalı olarak tayin hakkına sahip olabilecek. Eş durumu, sağlık ve özür gibi mazeretleri olan işçiler, kendi kurumlarında iller arasında yer değiştirebilecekler.

696 KHK ne zaman kalkacak?

696 sayılı KHK'nın mahalli idarelerde 01 Temmuz 2020 tarihinde geçerliliğini yitirmiştir, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında da 01 Kasım 2020 tarihinde bitmesi ve 6356 sayılı kanunun öngördüğü hukuki süreçlerin devam ettirilmesi esastır.

696 sayılı KHK zorunlu emeklilik kalkacak mı?

 Prim ve sigortalılık süresini tamamlayan herkes emekli olabilecek. 696 sayılı KHK ile kadroya geçirilen işçiler için öngörülen, zorunlu emekliliğin feshine ilişkin hükümler, ilgili kanun yürürlüğe girdikten sonra yasalaşacaktır. Böylece, iş sözleşmesinin devamı işçilerin iradesine bırakılmıştır.

696 KHK işçi ek iş yapabilir mi?

Çalışanların, mesai sonrasında başka bir işyerinde çalışmasını yasaklayan bir hüküm hukuk sistemimizde bulunmamaktadır.” Dolayısıyla genel hükümler açısından işçinin birden fazla işyerinde çalışmasında mevzuat açısından engel yoktur

696 KHK yıllık izin kaç gün?

Hizmet süresi; 1 yıldan 5 yıla kadar olanlara 16 gün, 5 yıldan fazla 15 yıldan az olanlara 22 gün, 15 yıl ve daha fazla olanlara 28 gün. yıllık izin verilir.