696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kadroya geçen işçiler tayin ve nakil haklarının olmaması nedeniyle mağdur oluyor. Bu işçiler, eş durumu, sağlık sorunları veya eğitim ihtiyaçları gibi çeşitli sebeplerle, görev yerlerini değiştirmek istiyor. Ayrıca, eğitim seviyeleri artan veya üniversite mezunu olan işçiler de, görevde yükselme ve terfi imkanı talep ediyor. Diğer kamu personelleri için tanınan bu hakların, 696 Sayılı KHK ile kadroya geçen işçilere tanınmaması, işçilerin mağduriyet yaşamasına neden oluyor.

696 KHK'lı işçilere tayin ve becayiş hakkı ne zaman verilecek?

696 Sayılı KHK ile kadroya geçen işçilerin tayin ve nakil hakları olmadan çalışmaları, hem kendileri hem de kamu hizmetleri için olumsuz sonuçlar doğuruyor. Bu durumda, işçilerin motivasyonu ve verimliliği azalmakta, kamu hizmetlerinin kalitesi ve etkinliği düşüyor. Bu sorunun çözümü için, 696 Sayılı KHK ile kadroya geçen işçiler, tayin ve becayiş haklarına kavuşmak istiyor. Bu hakların sağlanabilmesi için, ilgili bakanlıkların ve sendikaların işbirliği yapmasını talep eden işçiler, yetkililere sesleniyor.

696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kadroya geçen işçilerin tayin ve nakil haklarının olmaması, ciddi toplumsal sorunlara yol açıyor. Bu işçiler, çeşitli nedenlerle görev yerlerini değiştirmek istediklerinde bu talepleri karşılanmıyor.

5000 ve kısmi emeklilik yeni torba yasada yer alacak mı? 5000 ve kısmi emeklilik yeni torba yasada yer alacak mı?

696 Sayılı KHK ile kadroya geçen işçilerin tayin ve becayiş talebi nedenleri

1. Eş durumu ve aile ihtiyaçları: İşçiler, eşleri veya aile üyeleriyle bir arada olmak, çocuklarının eğitim ihtiyaçlarına yanıt verebilmek için tayin veya nakil talep ediyor. 

2. Sağlık sorunları: İşçiler, kendi veya aile bireylerinin sağlık sorunları nedeniyle farklı bölgelere nakil olmayı isteyor. Sağlık nedenleriyle yapılan bu taleplerin dikkate alınmaması, hem işçilerin hem de aile üyelerinin sağlığını riske atıyor.

3. Eğitim ve kariyer ilerlemesi: İşçiler, işlerini geliştirmek ve kariyerlerini ilerletmek istediklerinde farklı bir göreve veya bölgeye gitmek isteyebilirler. Ancak tayin veya nakil hakkının olmaması, işçilerin kariyer hedeflerine ulaşmalarını engelliyor.

4. Motivasyon ve verimlilik: İşçilerin, görev yerlerini seçme hakkının olmaması motivasyonlarını ve verimliliklerini olumsuz etkiliyor. İşçiler, kendilerini zorla atandıkları bir görevde mutlu hissetmiyor.

Bu sorunlar, hem işçilerin hem de kamu hizmetlerinin etkinliğini ve kalitesini azaltıyor. Bu nedenle, 696 Sayılı KHK ile kadroya geçen işçiler, tayin ve nakil hakları talep ediyor.