9'uncu Yargı Paketi'ne dair çalışmalar tüm hızıyla sürerken pakete dair ayrıntılar ortaya çıktı. 23 farklı kanun, 3 kanun hükmünde kararnamede değişiklik veya düzenleme içeren 60 maddelik 9'uncu Yargı Paketi'nin çalışmaları kapsamında önemli başlıklarda düzenlemeler gerçekleştirilecek. 

Yeni yargı paketinde, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararları doğrultusunda yapılan düzenlemelere de yer verilecek. Ayrıca söz konusu pakette, hak arama hürriyetinin daha etkin şekilde kullanılabilmesine imkan tanıyan düzenlemeler yer alıyor.

CEZASIZLIK ALGISINA YÖNELİK ÇALIŞMA

Pakette, toplumda "yapanın yanına kar kaldı" algısının önlenmesine yönelik düzenlemeler bulunacak.

Ayrıca, denetimli serbestlik uygulamasından kaynaklanan cezasızlık algısını da ortadan kaldıracak düzenleme gerçekleştirilecek.

KAYYUM SÜRESİ 5 YIL OLACAK

Söz konusu paket çalışmalarında, suç örgütlerinin finansmanın önlenmesinde TMSF'nin kayyum olarak atanması da kapsam dahiline alınacak.

Bu kapsamda, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, silahlı örgüt, silahlı örgüte silah sağlama, terörizmin finansmanı suçları; bir şirketin faaliyetleri çerçevesinde işlenmişse kayyum atanmasına karar verilecek.

Çalışmalar dahilinde; TMSF, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve terörizmin finansmanı suçlarının bir şirketin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde kayyum olarak atanacak ve TMSF'nin kayyum süresi 5 yıl olacak.

AK Partili Güler sokak köpeklerine ilişkin düzenlemenin detaylarını anlattı AK Partili Güler sokak köpeklerine ilişkin düzenlemenin detaylarını anlattı

YENİ TİP CASUSLUK GÜNDEMDE

9. Yargı Paketi kapsamında, yabancı istihbarat örgütlerinin Türkiye'deki casusluk faaliyetlerinin önlenmesiyle ilgili kapsamlı ve önleyici yasal düzenlemeler gerçekleştirilecek. 

-Bu kapsamda; Yeni tip casusluk suçlarının caydırıcı şekilde soruşturulup kovuşturulabilmesi sağlanacak ve yabancı istihbarat örgütlerinin Türkiye'deki casusluk faaliyetlerinin önlenmesi için yeni yasal düzenlemeler ele alınacak.

CEZA İNFAZ SİSTEMİ ve MÜKERRE SUÇLARDA DÜZENLEME

Söz konusu pakette Ceza İnfaz Sistemi ve mükerrer suçlarla ilgili düzenlemeler de yer alıyor. Düzenlemelerle birlikte özellikle ceza adaletinin sağlanması, cezanın asli amacı olan suçun işlenmesinin önüne geçilmesi ve kişinin dış dünyaya uyumunun sağlanması amaçlanıyor.

Düzenlemelerle birlikte; İkinci kez tekerrür hükümleri uygulanan hükümlülerle ilgili yeni düzenleme yapılarak, ceza adaletinin sağlanması hedeflenecek. Ayrıca bu kapsamda suçun işlenmesinin önüne geçilmesinin sağlanması amaçlanacak.

UZLAŞMA GÖRÜŞMELERİ ve NOTERLİĞE DE DÜZENLEME GELİYOR

Düzenlemeler kapsamında, uzlaşma görüşmelerinde tespit edilemeyen veya uzlaşmadan sonra ortaya çıkan zararlara ilişkin tazminat davası açılabilecek.

Ayrıca, noterliğe ilişkin düzenlemelerinde yer aldığı pakette, noterlerin tatil gün ve saatlerinde çalışmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenecek.  Bu kapsamda noterlik ücret tarifesi her yıl Mart ayı yerine Ocak ayı başında yayımlanacak. 

Kaynak: TRT Haber