Aksa Doğalgaz Dağıtım işçileri mağdur... Mobbinge maruz kalan işçiler tehdit ediliyor.

SENDİKAYA ÜYE İŞÇİLER SÜRÜLÜYOR

AKSA Doğalgaz Dağıtım, sendikal haklarını kullanmak isteyen işçilerini mobbing uygulayarak il değişikliği yaptıracak şekilde işyerlerini değiştirerek sürgün uygulamakla tehdit etti.

AKSA İşçisi Mağdur...

AKSA Doğalgaz işçileri, artan enflasyonla birlikte hayat şartlarının zorlaştığını, geçim sıkıntısının içerisinde olduklarını belirtiyor.

ÇÖZÜM SENDİKALAŞMADA!

Yapılan zamların yetersiz olmasıyla birlikte artan enflasyon karşısında ezilen AKSA işçisi işlerinden istifa etmeden önceki son umutları olan sendikalılaşma yoluna giderek Hak-İş’e bağlı Enerji İşçileri Sendikası’na üye oldular.

AKSA Doğalgaz çalışanları, Enerji İşçileri Sendikası çatısı altında haklarını aramak için birlik oldular. Yeterli çoğunluğu sağlayan emekçiler, sendika çatısı altında mücadele ediyor.

Enerji İşçileri Sendikası Hukuk Müşaviri Av. Alperen Aygün İşçi Haber’e yapmış olduğu açıklamada, sendikaya üye olmak isteyen işçilerin sayısının sürekli arttığını vurguladı.

Türkiye’nin en büyük özel doğal gaz dağıtım şirketi olan AKSA Doğalgaz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Enerji İşçileri Sendikası’na vermiş olduğu yetki belgesine itiraz ederek süreci baltalanmak istedi.

Yaptığı itiraz nedeniyle Toplu İş Sözleşmesi sürecini uzatan AKSA Doğalgaz Dağıtım, işçilerine bir kez daha mağduriyet yaşatmıştır.

İŞÇİNİN SENDİKALAŞMA HAKKI ENGELLENEMEZ

Bugün enerji alanında yurtiçinde ve yurtdışında büyük yatırımları olan, 4 kıtada üretim, 176 ülkeye satış yapan ve 9 binden fazla personeli bünyesinde barındıran Kazancı Holding'e ait
grup şirketi AKSA Doğalgaz Dağıtım A.Ş ve diğer birçok grup şirketinde işçinin anayasal hakkı olan sendikal özgürlüğü engellenmek isteniyor.

EYT'de staj sayılacak mı? EYT'de staj sayılacak mı?

2021 yılında net karı 623 milyon TL olan AKSA Doğalgaz Dağıtım emekçisiyle elde ettiği kazancını emekçisiyle paylaşmaktan imtina ediyor. Böylesi büyük, kurumsal ve uluslararası faaliyet yürüten bir firmanın bu çağda ilkel bir şekilde sendikal hakları engelleyecek tutum ve davranışlara girişmesi abesle iştigaldir. Umulur ki bu hatadan kısa sürede dönülür ve emek camiası hak ettiği çalışma hürriyetine erişir.