Memur Sen’in milyonlarca kamu emekçisi adına imzaladığı ve maaş zamlarını enflasyon farkına bağlayan sözleşmenin ardından ekonomik sıkıntıları günden güne artan kamu emekçileri geçinemiyor.

Enflasyonun karşısında her geçen gün eriyen maaşları günlük hayatlarını da olumsuz yönde etkilemeye başlayınca memurlar çareyi birçok mecrada yetkililere seslenmekte buldu. 

Maaşlarına zam yapılmamasına tepki gösteren memurlar sosyal medya üzerinden harekete geçti.

“Memuru yok sayma!”, “Memurun cebinde yangın var!”, “Memurun Maaşı Pula Döndü!”, “Memura kulak verin!”,“Memur da oy kullanacak!” ''Memur bayram etsin'' başlıklarıyla açılan düzenlenen etkinliklerde binlerce memur bir araya gelerek tek 'geçinemiyoruz' dedi.

Seçim öncesinde çifte bayram yaşamak isteyen memurlar yetkililere seslenerek ek zam talep etmeye devam ediyor. 

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, kamu görevlilerinin beklentilerini ve çözülmesini istediği problemler dahil olmak üzere 15 maddelik taleplerini açıkladı.

Seyyanen Zam Verilsin, Alım Gücü Yükseltilsin

1- Alım gücünün yükseltilmesi ve gelir kayıplarının önlenmesi için Seyyanen Zam yapılmalıdır. 

Çarpıklık Giderilsin Maaş Ücret Skalası Düzeltilsin

2- Toplu sözleşme dışında unvan bazlı düzenlemelerle bozulan maaş skalası düzeltilmeli, personel sisteminde ücret dengesini koruyacak düzenleme yapılmalıdır. 

Mücadelemiz Görülsün- Gelir Adil Bölünsün

3- Gelirler arasında adil dağılımı sağlayacak, enflasyon baskısından koruyacak Seyyanen Zam yapılmalıdır.

1. Dereceye 3600 Gelsin, Ayrım Sona Gelsin

4- Ek gösterge düzenlemesinde memnuniyetin artması, emeklilik döneminde refah düzeyinin yükselmesi için 1. Dereceye gelmiş bütün kamu görevlilerine  3600 ek gösterge verilmelidir

4688 Değişsin, Yetki Tam Verilsin

5 -4688 sayılı Kanun; sendikal mücadeleyi güçlendirecek, yetkinin hakkını tam teslim edecek, adil pazarlık düzenini sağlayacak şekilde evrensel ilke ve normlara uygun hale getirilmelidir. 

YHS Tarih Olsun, GİH'e Dahil Olsun

Yardımcı Hizmetler Sınıfı verilen sözlerin tutulmasını istiyor Yardımcı Hizmetler Sınıfı verilen sözlerin tutulmasını istiyor

6- Personelinin büyük çoğunluğu yükseköğretim mezunu olan ve kamuda devrini tamamlayan Yardımcı Hizmetler Sınıfı kaldırılmalı, personeli GİH Sınıfı’na aktarılmalıdır. 

AFET Bölgesindeki Kamu Görevlilerine Tazminat Verilsin

7- Afet bölgesinde görev yapmış ve halen görev yapmakta olan kamu görevlilerine ilave tazminat verilmelidir. 

Bayram İkramiyesi Verilsin, Memur Bayram Etsin

8 -15,3 Milyon emeklinin yararlandığı Bayram İkramiyesi kamu görevlilerine de verilmeli, giderlerin arttığı dönemde gelir de artmalı, memura bayramda ayrımcılık kalkmalıdır. 

Disiplin Affı Gelsin, Mağduriyet Bitsin

9- Terör iltisaklı ve irtibatlı olanlar ile devlete karşı suç işleyenler dışındaki kamu görevlileri için Disiplin Affı Uygulaması yeniden yapılmalıdır. 

Görevde Yükselme/ Unvan Değişikliği Periyodik Olsun

10-  Kariyer ve Liyakat önemsenmeli, KPDK kararı gereği tüm kurumlarda Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavları periyodik olarak en fazla 3 yılda bir yapılmalı ve mülakat olmamalıdır. 

Üniversite İdari Personel Tayin Olsun, Sorunlar Son Bulsun

11- Toplu sözleşmede hüküm altına aldığımız üniversite idari personelinin yer değişikliği hakkı; zaman kaybedilmeden ve mağduriyete mahal verilmeden hayata geçirilmelidir. 

Uygulama Birliği Sağlansın , Zorunlu Emeklilik Kaldırılsın

12- EYT düzenlemesi ile kamu işçilerinde kaldırılan zorunlu emeklilik uygulaması; özelleştirmeden gelen Sözleşmeli Personel için de kaldırılmalıdır. 

Kira Yardımı Verilsin, Geçim Derdi Bitsin

13- Özellikle büyükşehirlerde yaşanan kira ve emtia fiyatlarındaki artışlar görülmeli, kamu görevlilerine Kira Yardımı verilmelidir. 

Emekli Kamu Görevlilerine Ali Yardımı Devam Etsin

14- Kamu görevlilerinin emekli olduğunda ailesinden ayrılmadığı bilinmeli, aile yardımı ödeneği emeklilikte de devam etmelidir. 

Bütün Gelirler Emekli Keseneğine Yansımalı, Sosyal Güvenlikte Ayrım Kalkmalı

15- Kamu görevlilerinin bütün gelirlerinden emekli keseneği kesilmeli, Sosyal Güvenlikte ayrım son bulmalı, çalışırken aldığı maaş ile emekli aylığı arasındaki uçurum kapatılmalıdır.