Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üniversitelere 'kayyım' atama yetkisinin ardından bir yetkisini daha iptal etti.

AYM, CHP'nin 703 sayılı KHK'nın bazı maddelerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle açtığı davayı 6 yılın ardından karara bağladı. AYM, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Merkez Bankası başkanını görev süresi dolmadan değiştirme yetkisini oybirliğiyle kaldırdı.

TBMM’den yetki alınmadan yapılan bu değişikliklerin anayasaya aykırı olduğuna hükmedildi.

Karar, şu ifadeler ile duyuruldu:

"1211 sayılı Kanun’un 25. maddesinin birinci fıkrasında Merkez Bankası Başkanının (Guvernör), Bakanlar Kurulu kararıyla beş yıllık bir dönem için atanacağı, bu sürenin sonunda yeniden atanabileceği hüküm altına alınmakta iken dava konusu kuralla anılan fıkra yürürlükten kaldırılmıştır. Merkez Bankası başkanının görev süresini düzenleyen hükmün yürürlükten kaldırılmasını öngören kural, Anayasa’nın İkinci Kısmı’nın Dördüncü Bölümü’nde yer alan kamu hizmetlerine girme hakkına ilişkin düzenleme içerdiğinden Anayasa’nın mülga 91. maddesi uyarınca KHK ile düzenlenemeyecek yasak alanda kalmaktadır."

Adalet Bakanlığından, adı tehdit ve şantaj olaylarına karışan hakim hakkında açıklama Adalet Bakanlığından, adı tehdit ve şantaj olaylarına karışan hakim hakkında açıklama

EN SON HAFİZE GAYE ERKAN'I GÖREVDEN ALMIŞTI

CumhurbaşkanıErdoğan, son olarak 3 Şubat 2024'te görevinden alınan Hafize Gaye Erkan yerine Fatih Karahan'ı MB'nin başına getirmişti.

AYM BİR YETKİYİ DAHA İPTAL ETMİŞTİ

CHP'nin yaptığı bir başka itirazı da karara bağlayan AYM, üniversite rektörlerinin Cumhurbaşkanı tarafından atanmasına dair KHK ve yasa hükmünü iptal etti.

Editör: Yudum Özel