İstanbul 7’nci İdare Mahkemesi tarafından yapılan başvuruda izinsiz yapıların yargı yolu gösterilmeden yıktırılmasının işleme karşı yargı yoluna başvurma imkanını ortadan kaldırdığını, bu sebeple hak arama özgürlüğünü ihlal ettiği bildirildi.

Ekonomim’in haberine göre Anayasa Mahkemesi’nin gerekçeli kararında ise yıkım kararı alınan yapıların da bir mülk olduğu ve bu kapsamda korunması gereken bir menfaatin mevcut olduğu sonucuna varıldığına dikkat çekildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Dışişleri Bakanı Şukri'yi kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Dışişleri Bakanı Şukri'yi kabul etti

KARAR 9 AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Kararda ayrıca izinsiz yapıyı yapanlara bildirimde bulunmadan yıkın işleminin gerçekleştirilmesiyle de dava açma hakkının korunmasını sağlayacak güvencelere yer vermediği belirtildi. İptal kararı Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından 9 ay sonra yürürlüğe girecek.

İptal edilen maddenin ilk bölümü şu şekilde:

“Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra, belediye sınırları içinde veya dışında, belediyelere, Hazineye, özel idarelere, katma bütçeli dairelere ait arazi ve arsalarda veya devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerde yapılacak daimi veya geçici bütün izinsiz yapılar, inşa sırasında olsun veya iskan edilmiş bulunsun, hiçbir karar alınmasına lüzum kalmaksızın belediye veya devlet zabıtası tarafından derhal yıktırılır.”