Diyarbakır'da restorasyonda facia: İşçi duvarın altında kaldı Diyarbakır'da restorasyonda facia: İşçi duvarın altında kaldı

Taşeron işçilerin kadro talebi, ekonomik krizin ve çalışma koşullarının ağırlaşmasıyla birlikte daha da önem kazanmıştır. Bu işçiler, yaptıkları işin niteliğine ve emeklerine uygun bir ücret ve hak almak istemektedirler. Kadro verilmediği takdirde, taşeron işçiler hem iş güvencesinden hem de sosyal haklardan mahrum kalmaktadırlar. Bu durum, taşeron işçilerin motivasyonunu ve verimliliğini düşürmektedir.

ASM Grup Elemanları eşit işe eşit maaş ve eşit özlük hakkı istiyor!

Kadro talebinde bulunan taşeron işçiler arasında, Aile Sağlığı Merkezlerinde çalışan ASM Grup Elemanları da vardır. Bu elemanlar, sağlık hizmetlerinin kalitesini yükseltmek için büyük bir sorumluluk üstlenmişlerdir. Ancak, kamu personeli statüsünde olmadıkları için, meslektaşlarıyla eşit haklara sahip değildirler. Bu nedenle, ASM Grup Elemanları da kadroya geçerek, eşit işe eşit maaş ve eşit özlük hakkı istiyor.

ASM Grup Elemanlarının Talepleri

Sağlık sektöründe önemli görevler üstlenen ASM grup elemanlarının (hemşire, ATT, ebe, tıbbi sekreter, temizlik personeli) sorunları ve talepleri şu şekilde:

  1. Devlet Güvencesi: ASM grup elemanlarının devlet güvencesi altına alınması, yani iş güvencesinin sağlanması talep edilmektedir. Bununla birlikte istikrarlı bir çalışma ortamı yaratmayı amaçlanıyor.

  2. Özlük Hakları: İşçiler, özlük haklarının sağlanmasını istemektedirler. Bu, çalışma koşullarının iyileştirilmesini ve hak ettikleri değerin verilmesini hedeflemektedir.

  3. Maaş İyileştirmesi: ASM grup elemanlarının maaşlarının iyileştirilmesi talep edilmektedir. Bu, daha iyi yaşam standartlarına sahip olmalarını sağlamak amacıyla yapılmaktadır.

  4. Eşitlik ve Adalet: İşçiler, kurum içindeki farklılıkların giderilmesi ve herkesin eşit bir şekilde muamele görmesini talep ediyorr.

  5. İşten Çıkarılma Korkusu: İş güvencesinin sağlanmasının yanı sıra işten çıkarılma korkusuyla çalışmak istemiyorlar.