Türk Silahlı Kuvvetleri'nde belli bir süre görev yaptıktan sonra çeşitli ailevi sebepler ve sağlık sebepleriyle istifa etmek zorunda kalan ardından atanamayan uzman çavuşlar, yıllardır aldıkları eğitimlere uygun olacak şekilde görev yapabilecekleri devlet kurum ve kuruluşlarına Kanun Hükmünde Kararname ile genel atama bekliyor.

Birçok mecrada yetkililere seslenen atanamayan uzman çavuşlar Atanamayan Uzmanlar Derneği  (ATAUZDER) çatısı altında bir araya gelerek bir an önce mesleklerine kavuşmayı bekliyorlar.

TEMAD Genel Başkanı Hamza Dürgen'den Özgür Özel'e ziyaret! TEMAD Genel Başkanı Hamza Dürgen'den Özgür Özel'e ziyaret!

Atanamayan Uzmanlar Derneği (ATAUZDER) Başkanı Mustafa Gündeşli, atama bekleyen uzman çavuşların mesleklerine kavuşması için birçok alanda çalışmalar yapıyor. Atama bekleyen uzman çavuşlar hakkında bir açıklama yapan Gündeşli, uzman çavuşların yaşadığı mağduriyeti şu sözlerle dile getirdi:

Atanamayan Uzmanlar Derneği (ATAUZDER) olarak bizler, 3269 sayılı Kanun ile Türk Silahlı Kuvvetlerinde uzman çavuş olarak görev yapmış, ailevi, sağlık ve mesleki nedenler sonucunda kendi isteğiyle sözleşme feshi yaparak mesleğinden ayrılan, 657 Sayılı Kanunun ve 3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği atanmak isteyen kahraman eski uzman çavuşlarız. Kanunumuz var, fakat kanundaki bazı hükümler nedeniyle atamalar referans ve inisiyatif ile yapılmaktadır. Bu uygulamada ise; referansı olmayan binlerce eski uzman çavuş kamu kurumlarına atanamıyor, hak kaybına uğruyor.

Ayrıca bu kanun nedeniyle yaşanan mağduriyet yıllardır sürmektedir, biz ilk değiliz, son da olmayacağız. Çünkü her yıl binlerce uzman çavuş çeşitli nedenlerle mesleğinden ayrılmaktadır. Tüm sorunların çözümü için, kamuya referans veya inisiyatif olmadan, devlet aracılığıyla atama istiyoruz! Bizi görmezden gelmeyin lütfen. Binlerce ailenin bu nedenle yuvası dağıldı, daha fazla yuvalar dağılmasın ve çocukların geleceği kararmasın. İvedi olarak oluşan mağduriyetin giderilmesi ve adaletli atama yapılması önem arz etmektedir.