AB Adalet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Fransa'da Yabancıların Haklarını Savunan Avukatlar Derneği (ADDE) gibi örgütler, yabancı ülke vatandaşlarının ülkeye girişi, kalışı ve sığınma haklarıyla ilgili "Ceseda" olarak bilinen kanuna dair yapılan değişikliğe Danıştay nezdinde itiraz etti.

Buna göre dernekler, Fransız makamlarının Fransa'ya diğer AB üyesi ülkelerden gelen üçüncü ülke vatandaşlarının girişini engellemesine olanak veren geçici önlemlerin, AB'nin Geri Gönderme Direktifi'ni ihlal ettiğini öne sürdü.

Fransız Danıştayı da konuyla ilgili AB'nin en üst mahkemesi Adalet Divanı'na başvurdu.

Adalet Divanı da kararında dernekleri haklı buldu.

Mahkeme, böyle bir durumda ilgili kişinin sınır dışı edilmesi için AB'nin Geri Gönderme Direktifi'ne yine de uyulması gerektiğine hükmetti.

Kararda, "AB'nin 'Geri Gönderme' Direktifi uyarınca, yasa dışı olarak kalan üçüncü ülke vatandaşları, 'geri gönderme' kararı olmaksızın ülkeden çıkarılamaz. Prensip olarak ilgili kişiye kendi isteğiyle ülkeyi terk etmesi için belirli bir süre tanınması gerekir. Zorla gönderme, yalnızca son çare olarak kullanılır." denildi.

Erzurum'da Filistin için 800 bin lira toplandı! Erzurum'da Filistin için 800 bin lira toplandı!

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) tarafından 4 Ağustos'ta yapılan açıklamada, "İtalya'da insanlar, çoğunlukla şiddet, insanlık dışı muamele ve keyfi gözaltı yoluyla Fransız polisi tarafından sistematik olarak İtalya-Fransa sınırından geri itildi, yeterli barınma ve sağlık hizmetlerine sınırlı erişimden dahi mahrum bırakıldı." denilmişti.