Anayasa Mahkemesi (AYM), 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin gerekçe gösterildiği ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) alınmasını öngören yasal düzenlemenin iptali istemini oy birliğiyle reddetti.

AYM Genel Kurulu, 6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un, "ek motorlu taşıtlar vergisi" alınmasını öngören 1. maddesinin bazı hükümlerinin iptaline ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istemiyle CHP'nin yaptığı başvuruyu esastan görüştü.

Yüksek Mahkeme, Kanun'un, bir defaya mahsus olmak üzere, 2023 yılı için tahakkuk ettirilen motorlu taşıtlar vergisi tutarı kadar ek motorlu taşıtlar vergisi ödenmesini düzenleyen 1. maddesinin ilgili hükümlerinin Anayasa'ya uygun olduğuna ve iptal isteminin reddine karar verdi.

Oy birliğiyle alanına kararın gerekçesi daha sonra yazılacak.

Savunma ve havacılık sanayisinden yeni ihracat rekoru! Savunma ve havacılık sanayisinden yeni ihracat rekoru!

EK MTV'DE İKİNCİ TAKSİT NE ZAMAN ÖDENECEK?

Ek MTV'de şu ana dek ilk taksit döneminde yaklaşık 13,2 milyar lirayla hedeflenen tahsilatın yüzde 87’si gerçekleşti.

AYM'nin iptal kararı vermemesi durumunda ikinci taksiti kasım ayında ödenecek ek MTV'den 2 taksitte toplam 30 milyar lira gelir elde edilmesi hedefleniyor.

ARAÇ SAHİPLERİ DİKEN ÜSTÜNDE KARARI BEKLEDİ

Milyonlarca araç sahibi adeta diken üstünde AYM kararını beklerken yetkili-yetkisiz pek çok kişi Mahkeme'nin ek MTV'yi iptal edeceğini, hatta ilk taksidi ödeyenlerin dava açmadıkları sürece ücreti geri alamayacağını iddia etmişti.

AYM'nin ek MTV iptal istemini reddetmesi ile tartışmalar da son buldu. Araç sahipleri arasında ilk taksiti yatıranlar, ikinci taksitin ödemesine hazırlanırken herhangi bir ödeme yapmayanlar da gecikme faizi ile birlikte ödeme yapmak durumunda.