2015 yılında Bakanlar Kurulu kararı ve cumhurbaşkanı imzasıyla alınan 'grev yasağı'na direnip iş yavaşlatma eylemine katıldığı için işten atılan işçinin başvurusunu değerlendiren Anayayasa Mahkemesi emsal niteliğinde bir karar verdi. Mahkeme sendika hakkının ihlal edildiğine dikkat çekerek işçiye 18 bin TL tazminat ödenmesine karar verdi.

Birleşik Metal-İş Sendikası, Ocak 2015'te toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamayan 22 fabrikada grev kararı aldı.

Bakanlar Kurulu ise 30/01/2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Birleşik Metal-İş'in ilan ettiği grevleri yasakladı.

YHS personellerinin talepleri ne zaman karşılanacak? YHS personellerinin talepleri ne zaman karşılanacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan kararda "Ekli listede belirtilen işyerlerinde Birleşik Metal İşçileri Sendikası tarafından uygulanmakta olan grevin, millî güvenliği bozucu nitelikte olduğu görüldüğünden altmış gün süreyle ertelenmesi; 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Kanunun 63üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 29/1/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır" ifadeleri yer aldı.

İŞ YAVAŞLATMA EYLEMİNDE 30 İŞÇİ İŞTEN ATILDI

Bu 'yasak' kapsamındaki fırın, soba, ocak ve radyatör üreten bir metal fabrikasında çalışan işçiler, sendikanın kararıyla her gün 20-25 dakika süren iş yavaşlatma eylemi başlattı.

Fabrika yönetimi ise buna karşılık 30 işçiyi "işe geç başlama, iş yavaşlatma ve kanunsuz grev eyleminde bulunmak" gibi gerekçeyle işten attı.

Evrensel'in haberine göre İşçilerden Muharrem Çimen işe iade ve sendikal tazminat talepli dava açtı. Davayı kabul eden Eskişehir 1. İş Mahkemesi, başvurucunun işe iadesine, tazminatın reddine karar verdi.

İşveren dosyayı temyize götürdü, Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 'eylemin kanun dışı' olduğuna hükmederek davayı reddetti. 

'SENDİKA HAKKININ İHLALİ'

İşçi Muharrem Çimen ise dosyayı bu defa Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) taşıdı. Dosyayı görüşen Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, Anayasa'nın 51. maddesinde güvence altına alınan sendika hakkının ihlal edildiğine hükmetti.

Hak ihlalinin ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmasına karar veren Yüksek Mahkeme, başvurucu işçiye 18 bin TL tazminat ödenmesine karar verdi.