Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şunları söyledi; Bugün sadece yeni bir yılı karşılamakla kalmıyor, aynı zamanda Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına adım atacağımız döneme giriyoruz. Şimdi 2022’de gece gündüz çalışarak ülkemize kazandırdıklarımızın kısa bir özetini, hizmetkârı olmaktan şeref duyduğumuz milletimizle paylaşma vakti...

* İlk Evim İlk İş Yerim Projesi ile Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlattık. İlk etapta 5 bin 615 konutun temelini attık.

* Tam 45 bin afet konutu ile 20 bin sosyal konutu tamamladık.

* 49 millet bahçesini tamamlayarak hizmete açtık. Böylece millet bahçelerinin toplam sayısını 152’ye ulaştırdık. Halen 310 projenin yapım çalışması sürüyor.

* İstanbul’umuzda 100 anaokulu tamamladık ve yavrularımızla ailelerinin hizmetine sunduk.

* 5 milyon metrekare parkı, 1.615 kilometre bisiklet yolunu, 1.200 kilometre yeşil yürüyüş yolunu hizmete aldık.

* Kentsel dönüşüm çalışmalarımıza hız kesmeden devam ettik. 79 bin 850 bağımsız birimdeki dönüşüm için vatandaşlarımıza 1,6 milyar TL kira yardımında bulunduk.

* 70 bin binada denetim yaptık, elektronik beton izleme sistemi ile 107 bin yapının uygunluğunu kontrol ettik.

* Denizlerimizden yaklaşık 180 bin ton çöp topladık.

* Sıfır atık geri kazanım oranımızı %27,2’ye yükselttik. Böylelikle 23 bin ton sera gazı salınımını engelledik.

* 2 milyon insanımıza sıfır atık eğitimi verdik. Ayrıca belediyelere 8 milyon TL sıfır atık desteği sağladık.

* Plastik poşet kullanımını %65 oranında azalttık. Böylece 550 bin ton atığın oluşumunu engelledik.

* Yeni tescillerle birlikte toplam anıt ağaç sayımızı 10 bin 285’e ulaştırdık.

* Korunan alan oranımızı %12,58’e çıkardık. “Çölleşme ve Erozyona Dur De” kapsamında 100 bin fidanı toprakla buluşturduk.

* Doğal sit alanlarımızda toplam 24 bin metrekare çevre düzenlemesi yaptık.

* Türkiye’nin ilk İklim Şûrası’nı gerçekleştirdik.

* 6 otomatik meteoroloji gözlem istasyonu kurduk.

* Yaptığımız 67 bin denetimle çevremize zarar veren 5 bin 705 işletme ve 380 deniz aracına 725 milyon TL ceza uyguladık, 375 işletmeyi ise faaliyetten menettik.

* İklim değişikliğine karşı emisyon azaltım hedefimizi 2030’a kadar %41’e yükselttik.

* 12 ilimizdeki 3 bin 930 projeyi tamamlayarak sanayi alanlarını şehirlerimizden uzak noktalara taşıdık.

* İhracat Desteklerine Yönelik Prefinansman Modeli’ni devreye aldık.

* Dış ticaret açığımızın fazla olduğu, geleneksel pazarlarımız dışında kalan 18 ülkeyle ticaretimizi geliştirmek için Uzak Ülkeler Stratejisi’ni hayata geçirdik.

* Hizmet ihracatçısı firmalarımıza 818 milyon TL destek verdik.

* 1.547 uluslararası fuarı destek kapsamımıza aldık.

* E-ihracatı kolay, hızlı ve güvenilir kılmak amacıyla güçlü bir destek paketi devreye aldık.

* Gümrük muhafaza ekipleri tarafından yapılan denetimlerle 14,2 ton uyuşturucu madde yakaladık.

* E-ticareti değişen şartlara uyumlu hale getirmek için önemli yasal değişiklikler yaptık.

* İlk yerli ve millî araç ile konteyner tarama sistemini ürettik.

* Esnaf ve sanatkârımıza 72,3 milyar TL kredi sağladık.

* Ülkemizdeki 19 serbest bölgede 30 milyar dolarlık bir ticaret hacmine ulaştık.

* 2022’nin ilk 11 ayında tam 231 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik.

* 2022 yılı içinde toplamda asgari ücrete %95, memur maaşlarına %87, memur emekli aylıklarına %86 zam uyguladık.

* Nitelikli yabancı iş gücünü ülkemize çekmek için geliştirdiğimiz Turkuaz Kart uygulamasını başlattık.

* SMA hastalığı tedavisinde ilaca devam etmek için uygulanan “test sonuçlarının uygunluğu” şartını kaldırdık.

* 3600 ek gösterge düzenlemesini memurlarımızın tamamına teşmil ettik. Çalışanı ve emeklisiyle tüm kamu görevlilerine verdiğimiz sözü tuttuk.

* Emekli aylıklarındaki promosyon tutarını en az 3.000 TL olacak şekilde güncelledik.

* Kamudaki sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine yönelik düzenlemeyi ilan ettik.

* Emeklilikte yaşı bekleyen vatandaşlarımızla ilgili düzenlemeyi yaş sınırı olmaksızın tamamladık.

* İstanbul Tahıl Anlaşması’nı hayata geçirerek ve süresinin uzatılmasını temin ederek küresel gıda krizinin çözümüne çok önemli bir katkıda bulunduk.

* Küresel barış, huzur ve güvenliğin tesisine katkı sunduk. Ukrayna krizi dâhil ihtilafların çözümünde ara bulucu rol üstlendik. #BarışınYüzyılı

* Türk Devletleri Teşkilatına gözlemci üye olarak katılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin temsilini güçlendirdik.

* Gayriaskerî statüdeki Doğu Ege Adaları’nda sürdürülen ihlalleri tüm dünyaya anlattık.

* Afrika ile ikili ticarette 40 milyar doları aştık.

* Türk Devletleri Teşkilatı ile MIKTA dönem başkanlıklarını başarıyla icra ettik.

Yürekler ağladı! Sıla ile Efe annelerine sarılmış bulundu! Yürekler ağladı! Sıla ile Efe annelerine sarılmış bulundu!

* Artık rüştünü ispat etmiş önemli bir uluslararası etkinlik olan Antalya Diplomasi Forumu’nun 2’ncisini gerçekleştirdik.

* NATO’nun Yeni Stratejik Konsepti’nin Türkiye’nin hassasiyetleri ve beklentileri çerçevesinde şekillenmesini temin ettik.