Psikologlar sesleniyor: Halk psikolog istiyor! Psikologlar sesleniyor: Halk psikolog istiyor!

Diş hekimleri ve öğrencileri kontrolsüz kontenjanla mesleklerinin geleceğinin tehlikeye atıldığını belirterek yetkililere seslendi. Twitter'da #Dishekimligibitmesin etiketiyle düzenlenen etkinliğe binlerce diş hekimi ve diş hekimliği öğrencileri katıldı. Diş hekimleri ve öğrencilerinin taleplerini ve artırılmış kontenjana tepki gösterdikleri etkinlik kısa süre içinde Türkiye gündeminde yerini aldı.

Diş hekimleri ne istiyor?

''1. Bu konuda devlet yetkililerinin ciddi bir komisyon kurup diş hekimi lisans öğrencisi kontenjanını Avrupa'daki ülkeler gibi: nüfusun ihtiyacına uygun, meslektaşlarımızın işsiz kalmayacağı hem de ülkemizin diș hekimi ihtiyacına uygun olarak ayarlanmasını,
2. Bu yapılırken gerekirse (ki mevcut veriler kesinlikle gerektiğini söylemekte) ülke genelinde belli bir süre diş hekimliği lisans öğrenci kontenjanı açılmamasını sonrasında da araştırmalar sonucu seçilen iyi yeterlilikteki fakültelerde nüfusa endeksli belirlenen kontenjan sayısı doğrutrusunda tekrar eğitime başlanmasını,
3. Açılan hiçbir fakültenin kapatılmayıp uzmanlık öğrencisi almaya devam etmesini, tıpkı Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri'ndeki tıp doktoru uzmanlık öğrencileri gibi kurumlar haline döndürülüp hem akademiye hem de halka hizmete devam etmesini istiyoruz. Tabiki mesleğimizin başka pek çok problemleri var ancak çözümün başlangıcı için temel olarak bu 3 madde şeklinde anlatılabilir.''