Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında camilerde çalıştırmak üzere 2 bin 450 personel alımı yapılacağına yer verildi.

Geçen hafta yayınlanan ilanda başvuruların 25 Eylül 2023 tarihinde başlayacağına yer verildi. Başvuru gününün gelmeis ile birlikte adaylar, başvuruyu nasıl yapacaklarını araştırmaya başladı. 

HANGİ KADROLARA ALIM YAPILIYOR?

Diyanet İşleri tarafından yayınlanan ilan metnine baktığımızda personel alımının 3 kadroya yapıldığı görülüyor. İmam Hatip, Kur'an Kursu Öğreticisi ve Müezzin Kayyım kadroların ayapılan alımın mezuniyete göre kontenjan dağılımı ve KPSS şartı şu şekilde:

BAŞVURU ŞARTLARI

İlana başvuru yapacaklarda aranan şartlar şu şekilde:

-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak,

-Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde yer alan ortak nitelik şartını taşımak,

-Başvurunun son günü itibariyle unvan gruplarına göre tabloda belirtilen öğrenim durumlarına sahip olmak,

-2022 yılı KPSS’den lisans mezunları için KPSSP124; ön lisans mezunları için KPSSP123;
ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan almış olmak,

-Başvuru yapacağı unvanda görev yapmaya mani bir engeli bulunmamak,

-Hafız olmak (+Hafız kontenjan gruplarına başvuran adaylar için),

-Halen Başkanlığımız teşkilatında personel alımı yapılacak unvanlarda kadrolu veya sözleşmeli
olarak çalışıyor olmamak,

Adaylar sadece bir unvan grubu için sınava müracaat edebilecektir.

-Sözleşmeli bir pozisyonda görev yapmakta iken Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin
Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi
sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl
geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde
yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.

İŞKUR'dan iş arayanlar için istihdam çalışması başlatılacak! İŞKUR'dan iş arayanlar için istihdam çalışması başlatılacak!

-Kur’an Kursu Öğreticisi (İşitme Engelli Öğrenciler İçin) kontenjan grubunda başvuruda
bulunacak adayalar için işaret dili alanında en az 120 (yüz yirmi) saatlik işaret dili sertifikasına
(MEB onaylı veya Üniversiteden alınmış) sahip olmak ve belgelendirmek,

-Kur’an Kursu Öğreticisi (Görme Engelli Öğrenciler İçin) kontenjan grubunda başvuruda
bulunacak adayalar için en az 64 (altmış dört) saatlik Braille Alfabesi alanında sertifikaya (MEB
onaylı veya Üniversiteden alınmış) sahip olmak ve belgelendirmek,

-Kur’an Kursu Öğreticisi (İşitme Engelli Öğrenciler İçin) ile Kur’an Kursu Öğreticisi (Görme Engelli
Öğrenciler İçin) kontenjan grubundan başvuruda bulunacak adaylar için Başkanlığımızda geçici
öğretici olarak en az bir eğitim-öğretim yılı (180 iş günü) çalışmış olmak. (Görev sürelerinin
hesaplanmasında DİBBYS verileri dikkate alınacağından başvuruda bulunacak adayların
bu süreleri bağlı bulunduğu birimlere müracaat ederek DİBBYS programına işletmesi
gerekmektedir. DİBBYS programına işlenmemiş çalışma süreleri dikkate alınmayacaktır.)

Başvuru için: https://sinav.diyanet.gov.tr/ Diyanet İşleri Başkanlığının sitesine tıklayarak yapabilirsiniz.