TBMM Genel Kurulunda, Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından EYT yasası çıktı. Ancak uzun zamandır doğum borçlanması bekleyen anneler kapsama alınmadı. 

Uzun zamandır doğum borçlanması bekleyen, aralarında 68 yaşın üzerinde kadınların da bulunduğu doğum borçlanması mağdurları; yaşları, sağlık durumları nedeniyle iş bulamamakta bunun yanında doğum borçlanması da yapamadığından ötürü emekli olamadan ömürlerini maddi sıkıntılar çerçevesinde geçirmekte. 

Bağ-Kur mağdurları tepkili: Bağ-Kur ilk icraatımız demiştiniz! Bağ-Kur mağdurları tepkili: Bağ-Kur ilk icraatımız demiştiniz!

Staj ayrımcılığı istemiyorlar!

Staj yapan anneler doğum borçlanma hakkından faydalanırken staj yapmayan annelerin doğum borçlanma hakkından faydalanamaması, çocukları nedeniyle işten ayrılan annelerin doğum borçlanmasıdan faydalanırken çocukları nedeniyle çalışma hayatını ertelemiş annelerin doğum borçlanmasından faydalanamamaları borçlanma bekleyen annelerin tepkilerini çekti. 

Doğum borçlanması isteyen anneler, sigorta girişi öncesinde olan doğumları için de borçlanma hakkı isterken doğum borçlanmasında sigorta girişi şartı ve staj şartı isteminin olmamasını, doğum borçlanması hakkının tüm annelere verilmesini talep ediyor. 

Yaşanılan ayrımcılık nedeniyle maddi manevi birçok zorluk çeken anneler doğum borçlanması için yetkililere seslenmeye devam ediyor. 

AK Parti'den emekli maaşı açıklaması: Yılbaşında iki katına yaklaşacak! AK Parti'den emekli maaşı açıklaması: Yılbaşında iki katına yaklaşacak!

Stajyer ve çırakların sigorta girişi başlangıç sayılacak mı? Stajyer ve çırakların sigorta girişi başlangıç sayılacak mı?

Anneliğin öncesi sonrası olmaz!

EYTADER, Başkanı Nalan Esmeray öncülüğünde, 24 Eylül Pazar günü İstanbul Maltepe'de 5000 prim günü kısmi emeklilik, intibak, ABO, Bağ-Kur tescil ve ihya, staj ve çıraklık sigortası, doğum borçlanması, 4-C askerlik borçlanması, 2000-2001-2002 dönem TSK ve EGM istirakçilerinin askerlik ve sivil okul borçlanması, 5510 sayılı kanun istirakçileri ve 2000 sonrası SGK mağdurları başta olmak üzere birçok emeklilik mağduriyetinin çözümü adına toplandı. 

Uzun zamandır kendilerine verilen sözlerin tutulmasını bekleyen doğum borçlanması bekleyen anneler de toplantıya yoğun katılım sağladı. Sahneye çıkarak yaşadıkları mağduriyeti anlatan ve yetkililerden çözüm bekleyen doğum borçlanması bekleyen anneler mikrofon alarak yetkililere seslendi. 

Meclis'e soru önergesi verildi!

Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, doğum yaptıktan sonra çalışmaya başlayan kadınlara borçlanma hakkı verilmesine ilişkin Meclis'e soru önergesi sundu. 

Gergerlioğlu'nun önergesine Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, şu sözlerle yanıt verdi:

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 41 inci maddesinin birinci fıkrası ile; 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalı kadının, üç defaya mahsus olmak üzere doğum tarihinden sonra iki yıllık süreyi geçmemek kaydıyla borçlanılacak sürelerde uzun vadeli sigorta kolları açısından sigortalı sayılmaması ve çocuğunun yaşaması şartlarıyla talepte bulunulan sürelerin borçlanılabileceği hüküm altına alınmıştır. Bu bağlamda, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 41 inci maddesine göre yapılacak doğum borçlanmalarında sigortalılık şartı aranmakta olup sadece sigortalılık sonrası gerçekleşen doğumlar için borçlanma talebinde bulunabilmektedir.