Çıkacak torba yasasında yararlanmak isteyen 2000 sonrası SGK'lılar tepkilerini ortaya koydu.,

Uzun süren mücadele sonucunda nihayet EYT konusu Meclis'e geldi ve yasa yürürlüğe girdi. Ancak yasa tasarısına bakıldığında yalnızca 99 öncesi SGK girişlileri kapsaması adaletsizlğin aynı şekilde devam etmesine neden oldu.   Mağdurlar "8.9.1999 tarihini bir günle kaçıran işçi 17 sene daha bekliyecek ki emekli olsun. Bu akla mantığa vicdana sığar mı? " diyerek emekli olmak istedilerini dile getirdi. 

EMEKLİLİKTE ADALET DERNEĞİ MANİFESTOSU

''1. Türkiye' de yaşayan ve Türkiye çalışma yasal şartları kapsamında SGK sistemine kayithı (4a,4b,4c) çalışanların 08/09/1999 tarihinden sonra ișe başlanmış olması gerekçesiyle, 08/09/1999 tarihinden önce işe başlayanlara göre , erkeklerin 17 yil kadinların 20 yl daha geç emekli olması, çalışanların anayasal eşitlik haklarına muhalif bir düzenlemedir.

2. Yalnızca bu tarih baz alInarak yapılan düzenleme ile 1 gün, 1 ay veya birkaç yIl geç başlama gerekçesiyle 17E/20K yIl fark oluşması kabul edilemez, adil ve eșit olmayan bir düzenlemedir.

3. Bu tarih öncesinde sigorta kaydı olmayan çalışanların tahsil hayatına devamı, staj, deprem, askerlik görevi, doğum vb. nedenlerle işe geç başlamış olabileceği göz ardı edilmektedir ve edilmiştir.

4. 08.09.1999 öncesi sigortalı çalışanları kapsayan( 4,5 milyon) yasa teklifi, kapsam dışında kalan 14 milyon çalışanı ve ailelerini görmezden gelerek hazırlanmıştır.

5. Emeklilik siteminde ișe başlama tarihinden ziyade çalışma süresi ve ödenen primin dikkate alinması gerekmektedir.

6. Aynı ülkenin eșit vatandaşlık haklarına tabi olan, iki akran, arkadaş veya kardeşin birbirinden çok farklı koşullarda emeklilik hayatına baslayacak olması vicdanlari rahatsız etmektedir.

Son dakika... İdlib’de etkili olan fırtınada 1’i çocuk 2 sivil hayatını kaybetti Son dakika... İdlib’de etkili olan fırtınada 1’i çocuk 2 sivil hayatını kaybetti

7. Çalışma hayatında, talebe istinaden kayıt dışı bir çalşma talebi söz konusu olamayıp, SGK sistemine kayıtlı olma zorunluluğu bulunmaktadır. 08/09/99 tarihi sonrası işe başlayan çalışanların yürürlükte olan kanunu kabul etmeleri dışında bir tercih hakları bulunmamaktadır.

8. Yasa teklifi mevcut hali ile Meclis'ten geçmesi durumunda görmezden gelinerek mağdur edilen söz konusu tarih sonrası işe başlayan çalışanlara ve ailelerine büyük bir hayal kırıklığı yaşatılmış olacaktır