09.09.1999 sonrası çalışmaya başlayan vatandaşlar, taleplerini yetkililere daha güçlü bir sesle duyurmak adına Emeklilikte Adalet Derneği'ni kurdu. Seçim öncesi bu mağduriyetin giderilmesini talep ediyorlar. Twitter'da etkinlik düzenleyen vatandaşlar yetkililere seslenerek bu mağduriyetin bir an önce çözülmesini istiyor. 

8 Eylül 1999 düzenlemesini birkaç günle kaçırmaları sonucu emekliliklerinin çok daha fazla uzamasına karşı çıkan vatandaşlar 8 Eylül 1999 öncesi işe başlayanlarla aynı şartlardan yararlanmak isteyerek yaşanan bu mağduriyetin ortadan kalkması için yaş sınırının kademeli yapılmasını talep ediyor.

8 Eylül 1999’dan sonra işe başlayan ve 25 yılı dolduran milyonlarca vatandaş, “Peki biz ne olacağız? Yıllarca emekli olmayı mı bekleyeceğiz, bu eşitliğe aykırı değil mi?” diye soruyor.

EMEKLİLİKTE ADALET DERNEĞİ MANİFESTOSU

''1. Türkiye' de yaşayan ve Türkiye çalışma yasal şartları kapsamında SGK sistemine kayithı (4a,4b,4c) çalışanların 08/09/1999 tarihinden sonra ișe başlanmış olması gerekçesiyle, 08/09/1999 tarihinden önce işe başlayanlara göre , erkeklerin 17 yil kadinların 20 yl daha geç emekli olması, çalışanların anayasal eşitlik haklarına muhalif bir düzenlemedir.

2. Yalnızca bu tarih baz alInarak yapılan düzenleme ile 1 gün, 1 ay veya birkaç yIl geç başlama gerekçesiyle 17E/20K yIl fark oluşması kabul edilemez, adil ve eșit olmayan bir düzenlemedir.

3. Bu tarih öncesinde sigorta kaydı olmayan çalışanların tahsil hayatına devamı, staj, deprem, askerlik görevi, doğum vb. nedenlerle işe geç başlamış olabileceği göz ardı edilmektedir ve edilmiştir.

4. 08.09.1999 öncesi sigortalı çalışanları kapsayan( 4,5 milyon) yasa teklifi, kapsam dışında kalan 14 milyon çalışanı ve ailelerini görmezden gelerek hazırlanmıştır.

5. Emeklilik siteminde ișe başlama tarihinden ziyade çalışma süresi ve ödenen primin dikkate alinması gerekmektedir.

6. Aynı ülkenin eșit vatandaşlık haklarına tabi olan, iki akran, arkadaş veya kardeşin birbirinden çok farklı koşullarda emeklilik hayatına baslayacak olması vicdanlari rahatsız etmektedir.

7. Çalışma hayatında, talebe istinaden kayıt dışı bir çalşma talebi söz konusu olamayıp, SGK sistemine kayıtlı olma zorunluluğu bulunmaktadır. 08/09/99 tarihi sonrası işe başlayan çalışanların yürürlükte olan kanunu kabul etmeleri dışında bir tercih hakları bulunmamaktadır.

8. Yasa teklifi mevcut hali ile Meclis'ten geçmesi durumunda görmezden gelinerek mağdur edilen söz konusu tarih sonrası işe başlayan çalışanlara ve ailelerine büyük bir hayal kırıklığı yaşatılmış olacaktır

9. Aynı işyerinde çalışan iki çalışana, farklı yasalar kapsamında emeklilik haklarının verilmesi daha fazla prim ve daha fazla çalışma süresine sahip çalışanların yasa kapsamı gerekçesiyle daha geç emeklilik hakkını elde edecek olması, çalışma barışını ve çalışanlar arasında EYT lehine aile mali yapısını da bozan bir düzenleme olacaktır.

10. Toplum içinde 08/09/1999 tarihinden sonra işe başlayan 14 milyon çalışan ve aileleri bu yasa kapsamında mağdur edilmektedir.

11. Yapılacak düzenlemenin çalışma barışını ve anayasal eşitlik haklarına helal getirmeyen adil bir düzenleme olması gerekmektedir.

TYP işçilerine kadro için MHP harekete geçti! TYP işçilerine kadro için MHP harekete geçti!

12. Kademe veya muadil bir sisteminin getirilerek çalışma yapılması ile bu adaletsiz düzenlemenin yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir.

13. Her nasil EYT'nin bir tarih ile mağdur edildiği düşünülmekte ise, bu yasanın sunulan teklif kapsamında düzenlenecek olması da 14 milyonu mağdur edecek bir düzenleme olarak tarihte yerini alacaktır. Derneğimiz, yukarıda başlıkları verilen mağduriyetler kapsamında; aynı ülkeye katma değer sağlayan her çalışan için adil bir düzenleme yapılması için faaliyet göstermek amacıyla kurulmuştur. Tüm mecralarda haklı davamızı anlatmaya, yasal ve hukuki çerçevede de bu mücadelenin içinde olarak faaliyetimizi sürdüreceğimizi kamuoyuna bildirmek isteriz.''