2000 sonrası SGK'lıların emeklilik hakları için mücadele eden Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER), 1 günle 17 yıl uzayan emeklilik sisteminin adaletsiz olduğunu belirterek kademeli emeklilik sistemine geçilmesi gerektiğini söylüyor. 

Uzun süren mücadeleler sonucunda geçtiğimiz aylarda kabul edilerek yüyürlüğe giren EYT yasasından 2000 sonrası SGK mağdurları yararlanamadı. Sigorta girişi birkaç gün geç olduğu için aynı prim ve yaş şartını karşıladıkları kişilerin aksine 17 yıl daha geç emekli olmak zorunda bırakılan 2000 sonrası SGK mağdurları yaşanan bu adaletsizliğe karşı çıkıyor. 

EMADDER emeklilik sisteminde adalet talep ediyor! EMADDER emeklilik sisteminde adalet talep ediyor!

Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER), Başkanı Mihriban Uğurlu önderliğinde emeklilik hakları için mücadele eden 2000 sonrası SGK'lılar birçok mecrada yetkililere seslenmeye, toplantılar düzenlemeye ve siyasileri ziyaret etmeye devam ediyor. Seçim öncesi Meclis'e ziyarette bulunarak birçok milletvekiliyle görüşen EMADDER, yaşadıkları adaletsizliği adeta tüm Türkiye'ye duyurmak için mücadele ediyor. 

Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER), Başkanı Mihriban Uğurlu önderliğinde 15 Ekimde İstanbul Kartal’da büyük İstanbul mitingi düzenleyecek.

8 Eylül 1999 tarihinden sonra işe giren SGK'lılar kademeli emeklilik sisteminin gelmesiyle aşağıdaki şartlarda emekli olmayı talep ediyor:

İlk işe giriş tarihi Eylül 1999-2002 arası olan kadınlar 43 erkekler 45, 

İlk işe giriş tarihi 2003 olan kadınlar 44 erkekler 46, 

İlk işe giriş tarihi 2004 olan kadınlar 45 erkekler 47, 

İlk işe giriş tarihi 2005 olan kadınlar 46 erkekler 48, 

İlk işe giriş tarihi 2006 olan kadınlar 47 erkekler 49, 

İlk işe giriş tarihi 2007 olan kadınlar 48 erkekler 50, 

İlk işe giriş tarihi 2008 olan kadınlar 49 erkekler 52, 

İlk işe giriş tarihi 2009 yılından sonra olan kadınlarda 50 erkeklerde 52 olması talep ediliyor. 

Kademeli emeklilik, Bağ-Kur, staj ve çıraklık... Torba Yasa'da neler var? Kademeli emeklilik, Bağ-Kur, staj ve çıraklık... Torba Yasa'da neler var?

EMEKLİLİKTE ADALET DERNEĞİ MANİFESTOSU

1. Türkiye' de yaşayan ve Türkiye çalışma yasal şartları kapsamında SGK sistemine kayithı (4a,4b,4c) çalışanların 08/09/1999 tarihinden sonra ișe başlanmış olması gerekçesiyle, 08/09/1999 tarihinden önce işe başlayanlara göre , erkeklerin 17 yil kadinların 20 yl daha geç emekli olması, çalışanların anayasal eşitlik haklarına muhalif bir düzenlemedir.

2. Yalnızca bu tarih baz alInarak yapılan düzenleme ile 1 gün, 1 ay veya birkaç yIl geç başlama gerekçesiyle 17E/20K yIl fark oluşması kabul edilemez, adil ve eșit olmayan bir düzenlemedir.

3. Bu tarih öncesinde sigorta kaydı olmayan çalışanların tahsil hayatına devamı, staj, deprem, askerlik görevi, doğum vb. nedenlerle işe geç başlamış olabileceği göz ardı edilmektedir ve edilmiştir.

4. 08.09.1999 öncesi sigortalı çalışanları kapsayan( 4,5 milyon) yasa teklifi, kapsam dışında kalan 14 milyon çalışanı ve ailelerini görmezden gelerek hazırlanmıştır.

5. Emeklilik siteminde ișe başlama tarihinden ziyade çalışma süresi ve ödenen primin dikkate alinması gerekmektedir.

6. Aynı ülkenin eșit vatandaşlık haklarına tabi olan, iki akran, arkadaş veya kardeşin birbirinden çok farklı koşullarda emeklilik hayatına baslayacak olması vicdanlari rahatsız etmektedir.

Ehliyet affı mağdurları için son durum ne? Ehliyet affı mağdurları için son durum ne?

7. Çalışma hayatında, talebe istinaden kayıt dışı bir çalşma talebi söz konusu olamayıp, SGK sistemine kayıtlı olma zorunluluğu bulunmaktadır. 08/09/99 tarihi sonrası işe başlayan çalışanların yürürlükte olan kanunu kabul etmeleri dışında bir tercih hakları bulunmamaktadır.

8. Yasa teklifi mevcut hali ile Meclis'ten geçmesi durumunda görmezden gelinerek mağdur edilen söz konusu tarih sonrası işe başlayan çalışanlara ve ailelerine büyük bir hayal kırıklığı yaşatılmış olacaktır

9. Aynı işyerinde çalışan iki çalışana, farklı yasalar kapsamında emeklilik haklarının verilmesi daha fazla prim ve daha fazla çalışma süresine sahip çalışanların yasa kapsamı gerekçesiyle daha geç emeklilik hakkını elde edecek olması, çalışma barışını ve çalışanlar arasında EYT lehine aile mali yapısını da bozan bir düzenleme olacaktır.

10. Toplum içinde 08/09/1999 tarihinden sonra işe başlayan 14 milyon çalışan ve aileleri bu yasa kapsamında mağdur edilmektedir.

11. Yapılacak düzenlemenin çalışma barışını ve anayasal eşitlik haklarına helal getirmeyen adil bir düzenleme olması gerekmektedir.

12. Kademe veya muadil bir sisteminin getirilerek çalışma yapılması ile bu adaletsiz düzenlemenin yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir.

13. Her nasil EYT'nin bir tarih ile mağdur edildiği düşünülmekte ise, bu yasanın sunulan teklif kapsamında düzenlenecek olması da 14 milyonu mağdur edecek bir düzenleme olarak tarihte yerini alacaktır. Derneğimiz, yukarıda başlıkları verilen mağduriyetler kapsamında; aynı ülkeye katma değer sağlayan her çalışan için adil bir düzenleme yapılması için faaliyet göstermek amacıyla kurulmuştur. Tüm mecralarda haklı davamızı anlatmaya, yasal ve hukuki çerçevede de bu mücadelenin içinde olarak faaliyetimizi sürdüreceğimizi kamuoyuna bildirmek isteriz.