Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına işyeri yetki başvurusunda bulunan Enerji İş Sendikası, yaptığı başvuru sonrasında bakanlık tarafından kendisine üye olan işçilerin üyelik tarihinde değişiklik yapıldığını tespit etmesi üzerine bugün Ankara'da basın açıklaması düzenledi.

Enerji İş Sendikası, Ankara'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının önünde basın açıklaması düzenledi. 

Enerji İş Sendikası, sendikasına üye olan işçilerin üyelik tarihlerinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca değiştirildiğini açıkladı. Üyelik tarihlerinde yapılan bu değişiklik, Enerji İş Sendikasının üye sayısında değişikliğe yol açmış ve işyeri yetki başvurusunda bulunmasını olumsız etkilemiştir.

Hak-İş Sendikasına bağlı sendika yetkileri de Altunsoy'a destek verdi. Enerji İş Sendikası Genel Başkan Yardımcıları: Mübin Tekin, Sabri Yağız, Salih Erbaş, Sendika Uzmanları: Kamil Koç, Özgür Dark katılım sağladı. 

Enerji İş Sendikası Genel Başkanı Mahmud Altunsoy basın açıklamasını okudu. Altunsoy, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in şaibeli davrandığını belirterek üyelik tarihlerinde yapılan değişikliğin üye sayısında da farklılığa yol açtığını ve işyeri yetki başvurusunda bulunmasını olumsuz etkilediğini ifade etti.

2015 yılında ülke barajını aştığımız günden bu güne dek sendikal faaliyetlerimizi bütün yetkili sendikalar gibi Enerji İş Sendikası olarak biz de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile birlikte yürütmekteyiz. Sendikamızın
kurulduğu günden bugüne 7 farklı bakan bakanlık koltuğuna oturdu, 7 farklı bakan ile çalıştık. Her bakan döneminde karşılaşılan farklı sorunlar oldu. Ancak Bakan Bilgin döneminde olduğu kadar sendikaların ortak sorun yaşadığı vakit olmamıştır.

7 farklı bakan döneminde farklı farklı sorunlar ile karşılaşılmışsa da sorumluluk bilinciyle başta Sayın Bakanlar olmak üzere Bakanların kurmuş olduğu bürokratik teşkilatlar sorunları çözümsüz bırakmıyorlardı. Gel gelelim Bakan Bilgin döneminde her hatada, her yanlışta söz konusu hatayı, yanlışı, sorunu giderecek bir muhatap arayışımız oluyor. Neticede yönlendirile yönlendirile en son karşımıza günah keçisi ilan edilmiş bir bakanlık sistemi çıkıyor.

Şu yanlış olmuş diyorsunuz,
Cevap : Sistem hatası olmuş.
Bu eksik olmuş diyorsunuz,
Cevap : Sistem çalışmamış.
Cevaplar aynı olunca haliyle 3. bir soru sorma hakkını da kendimizde görüyoruz. Sayın Bakan Bilgin,
Bu sistem sadece Hak-İş’e bağlı sendikalara mı hata veriyor? Bu sistem sadece Hak-İş’e bağlı sendikaların sorunları olduğunda mı
çalışmıyor?

Vereceğiniz cevabı biz çok iyi biliyoruz da kamuoyu da duysun, bilsin istiyoruz. Sistem hataları, eksiklikleri neden hep bizi vurur, neden hep Hak-İş sendikaları aleyhine sonuç verir merakımızı bir türlü dindiremiyoruz.

Bizler artık Sayın Bilgin’in bakanlık görevini üstlendiği gün Türk-İş otobüsünden inmesi gereken durağı kaçırdığını görüyoruz. Tarafsız ve şeffaf bir şekilde hizmet vermesi gereken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bir türlü bağımsız hareket edemez vaziyete sokulmuştur.

Mevzuat gereği olması gereken bir işe imza atılacaksa son raddede Türk-İş’e olan etkisine bakılır, eğer Türk-İş aleyhineyse imzadan da işten de imtina edilir
olmuştur.

Başta Anayasa olmak üzere, ulusal ve uluslararası mevzuatla, uluslararası anlaşmalarla, Dünya Çalışma Örgütü tavsiye kararlarıyla sendikal özgürlüğün sağlanması arzusu, taraflı ve bağımsızlıktan uzak bir bakanlık teşkilatı ile ne kadar mümkün olacaktır.

Adaletsizliğin, hukuksuzluğun, tarafgirliğin bininin bir para olduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında en son karşılaştığımız hukuksuzluğu sizlerle
paylaşayım:

7 Eylül 2022 tarihli bir yetki başvurumuz 9 Eylül 2022 tarihinde Çalışma Genel Müdürlüğü’nce değerlendirilirken bir bakıyorlar ki Enerji İş Sendikası 1 üye fazlayla işyerinde yetkiyi kazanıyor. Yapacak hiçbir şey bulamayan Bakanlık en son çareyi hukuksuzlukta, evrakta sahtecilikte buluyor ve üyenin üyelik tarihini
değiştirerek Türk-İş bünyesindeki sendikada üye kalmasını sağlıyor ve yetkimizi düşürüp, Türk-İş’e bağlı sendikaya yetki kazandırıyor.

Bu kadar aşikar tarafgirlik karşısında susmamız bekleyenler kendilerine dilsiz şeytan arıyorlardır. Susmadık, susmayacağız. Hakkı haykırmaktan, emek mücadelesinden bir adım geri durmayacağız.
Haksızlıklar karşısında biz yılmayacağız. Duruşumuzla, söylemimizle haksızlık yapanları yıldıracağız.
Emekçiye umut, çaresizlik karanlıklarını yırtan aydınlık olacağız.
Bıkacaksınız!

Bize karşı hilelerle oyun oynamaktan bıkacaksınız.

Staj Sigortası mağdurları Twitter'da zirvede Staj Sigortası mağdurları Twitter'da zirvede

Kaybedeceksiniz!

Oyunlarınız size fayda vermeyecek.

Tarafgirliğiniz ile menfaatlerini okşadıklarınız sizden fayda görmeyince size
sırtını dönecek. Kamunun vicdanında açtığınız yara, düşeceğiniz karanlık ve
dipsiz bir çukur olacak.

Ya bu hukuksuzluklara son verecek, Türk-İş’e yakınlığınızı, Hak-İş’e olan uzaklığınız kadar ayarlayacaksınız. Bağımsız ve şeffaf bürokratik işleyişi tesis edeceksiniz ya da o koltuktan kalkacaksınız ve biz 58. Çalışma ve Sosyal

Güvenlik Bakanı’yla çalışacağız.

Sayın Bakan,

Demiryolları Genel Müdürlüğü’nden bu yana geliştirdiğiniz sendikal ilişkileriniz bağımsız hareket etmenize mani oluyorsa Bakanlık koltuğunu bir an evvel bırakın. Sizden önceki bakanlar sizin kadar çalışma ekonomisine hakim olmasalarda bu bakanlığı sizin kadar yıpratmamışlardı. Bu çağrı her ne kadar uğradığımız haksızlıklar karşısında susturamadığımız vicdanımızın haykırışı olsa da sizi de rahatlatacak, vicdani huzura kavuşturacak bir tavsiyedir. Bağımsızlığınızı koruyarak eşitlik ve adaletle bu vatanın evlatlarına hizmet etmenizi umuyoruz. Tekraren belirtiyoruz ki eğer ilişkileriniz adil davranmanıza mani oluyorsa ilişki içerisinde olduğunuz, kayırdığınız sendikalar bünyesinde danışmanlığınıza devam ediniz.

Bugün burada bizlere desteklerini sunan tüm teşkilatımıza, Hak-İş Konfederasyonumuzun aziz neferleri olan kardeş sendikalarımızın üyelerinden yöneticilerine tüm teşkilatlarına teşekkürlerimi sunuyorum. Hakeza, kamuoyunun bilgi kaynağı, sesimizi milyonlara duyuran, demokrasimizin kıymetli unsuru basın mensuplarımıza, yine bugün burada haksızlık karşısındaki tavrımızı göstermek, vicdanımızın bizi zorunda bıraktığı düşüncelerimizi ifade etmek üzere yapmış olduğumuz basın açıklamamızı huzur ve güven içerisinde icra etmemizi sağlayan emniyet mensuplarımıza teşekkürlerimi sunuyorum.