Kamu kurum ve kuruluşlarında Yardımcı Hizmetler Sınıfı'nda (YHS) görev alan engelli personeller çok ağır şartlarda, mobing altında, görev tanımı olmadan çalıştıklarını, kamunun üvey evlatları olduklarını belirterek çalışma şartlarının düzenlenmesini talep ediyor. 

Engelli YHS personelleri sağlık problemlerinden ötürü özel hayatlarında zorluk yaşarken çalışma hayatlarında da sıkıntı yaşıyor. Sağlık şartlarına göre muamele görmek isteyen, canlarını tehlikeye atmadan çalışmak isteyen engelli YHS personelleri birçok mecrada yetkililere seslenerek bir düzenleme yapılmasını istiyor. 

Anayasanın 50. maddesinin 2. fıkrasında 'bedenî ve ruhî yetersizliği olanların çalışma şartları bakımından özel olarak korunurlar', 16. maddede ' kamu kurum ve kuruluşları çalışma yerlerini ve eklentilerini engellilerin erişebilirliğine uygun duruma getirmek , engellilerin çalışmalarını kolaylaştıracak gerekli tedbirleri almak ve engellilerin görev yaptıkları kadronun gereği olan işleri yapabilmeleri için engel durumlarına göre gerek duyulan yardımcı ve destekleyici araç gereçleri temin etmek zorundadır', 16. maddenin 2 fıkrasında 'engelliliği artıcı ve ek engel getirici işlerde çalıştırılamaz' gibi birçok madde varken iş uygulamaya geldiğinde engelli vatandaşlar neredeyse engelsiz vatandaşlarla aynı şekilde muamele görüyor. 

2010 yılında yapılan referandumda Anayasanın 10. maddesine ilave edilen cümlede 'pozitif ayrımcılık gereği engelliler hakkında alınacak tedbirlerin eşitlik ilkesine aykırı olamayacağı' ifadesi yer almakta. Ancak aradan yıllar geçmesine rağmen engelli vatandaşların önlerindeki engeller kaldırılmadı.  

Anayasanın 10. maddesinde, “Engelliler hakkında alınacak tedbirlerin eşitlik ilkesine aykırı olamayacağı” ifadesi yer almakta, yine anayasanın 42. maddesinde, “Devlet, durumları sebebiyle özel eğitime ihtiyacı olanları topluma yararlı kılacak tedbirleri alır” ve 50. maddesinde, “Bedenî veya ruhî yetersizliği olanlar çalışma şartları bakımından özel olarak korunurlar” hükümleri bulunmaktadır.

Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik’in 10. maddesinin üçüncü fıkrasında, “Engellilerin istihdam edileceği uygun münhal kadro bulunmadığı takdirde hizmet gereklerine ve genel hükümlere göre diğer münhal kadrolarda değişiklik yapılarak gerekli kadrolar temin edilir. Engelli personelin istihdam edileceği birimler engellilerin engel durumları dikkate alınarak ilgili kamu kurum veya kuruluşunca belirlenir” hükmü yer almaktadır.

2009/12 sayılı Başbakanlık Genelgesi’nde, “Engelli kamu çalışanlarının atama ve yer değiştirmelerinde engelleri açısından sıkıntı oluşturmayacak, hizmet alanlarında ve birimlerinde görev yapmalarını sağlayacak tedbirlerin alınması” gerektiği ifade edilmiştir.

Ancak iş iş uygulamaya geldiğinde engelli personeller neredeyse engelsiz personellerle aynı şartlarda çalışmaya mecbur bırakılıyor. Anayasa'da maddeler bu kadar açıkken engelli YHS personellerinin hala çalışma hayatında ikinci plana atılması vatandaşları fiziksel ve ruhsal olarak yoruyor.

Anayasa'da yer alan pozitif ayrımcılığa uygun olarak, engel durumlarına göre çalışma şartları isteyen engelli YHS personelleri iş hayatında daha fazla engelle karşılaşmak istemiyor.  

YHS personelinin GİH sınıfına geçirilmesi AK Parti'ye iletildi!

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci beraberindeki heyet AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’i ziyaret ederek memur ve emeklilerin çözülmesini istediği sorunları iletti.

Türkiye Kamu- Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ve sendika başkanları, AK Parti Grup Başkanı ve Sivas Milletvekili Abdullah Güler’e de memurların ve emeklilerin acil çözüm bekleyen sorunların yer aldığı raporu sundu.

İşte Genel Başkan Önder Kahveci'nin AK Parti'ye iletmiş olduğu talepler;

1- 1. dereceye gelen kamu görevlilerinin tamamına 3600 ek gösterge verilmesi, bu çerçevede TRT personelinin ek göstergeden kaynaklı sorunlarının çözülmesi,

Yeni yılda ehliyet affı müjdesi gelecek mi? Yeni yılda ehliyet affı müjdesi gelecek mi?

2- Yardımcı hizmetlilerin genel idari hizmetler sınıfına geçirilmesi,

3- Kamu görevlilerine yapılan 8 bin 77 TL'lik ilave ek ödemenin emeklilerimize de yapılması,

4- Vergide adaletin sağlanarak, kamu görevlilerinin vergi dilimlerinin yüzde 15’e sabitlenmesi,

5- 2008 yıl öncesinde işe başlayanlarla 2008 sonrasında başlayanlar arasındaki sosyal güvenlik hakları bakımından ortaya çıkan farklı uygulamaların giderilmesi konularını AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’e iletti.

Genel Başkan Önder Kahveci; AK Parti Grup Başkanına sunmuş olduğu konuların, kamu görevlilerinin büyük çoğunluğunun sorunlarını çözebilecek nitelikte olduğunu belirterek şu açıklamalarda bulundu:

Memurlarımız ve emeklilerimiz TBMM’den çıkacak olumlu bir kararı beklemektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın 3600 ek gösterge konusunda vermiş olduğu sözün hayata geçmesi bakımından da önem taşıyan raporumuzda Türkiye Kamu-Sen olarak bu konuya ilişkin hazırlamış olduğumuz kanun teklifimizde yer almaktadır.

2023 yılı sona ermeden kamu çalışanlarının yüzlerini güldürecek düzenlemelerin yapılmasını bekliyoruz. Türkiye Kamu-Sen olarak bu talep ve beklentilerin sonuca ulaştırılması konusunda takipçi olacağımızı bir kez daha ifade ediyoruz.

Uzun zamandır statü değişikliği bekleyen YHS personellerinin taleplerinin AK Parti Grup Başkanına iletilmesinin ardından kendi çalışma şartlarında da düzenleme yapılmasını isteyen engelli YHS personelleri birçok mecrada yetkililere seslenmeye devam ederken iş hayatlarında da engelle karşılaşmak istemediklerini ifade ediyor.