Türk Silahlı Kuvvetleri'nde belli bir süre görev yaptıktan sonra çeşitli sebeplerden dolayı istifa eden ancak daha sonra atanamayan uzman çavuşlar, yurt içi ve yurt dışında özel birliklerde görev yapmış nitelikli personellerden oluşmaktadır. Buna göre atanamayan uzman çavuşlar Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Kızılay, Ceza ve Tevkif Evleri, Belediyeler, Valilikler ve Kaymakamlıklar vb. kuruluşlarda görev almak istiyorlar.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 92'nci maddesinde; "657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden kendi istekleri ile görevinden çekilmiş olanlar, boş kadro bulunmak ve gireceği sınıfın niteliklerini taşımak kaydı ile bu Kanuna tabi kurumlardaki memuriyetlere atanabilirler." hükmü yer almaktadır.

Buna göre 3269 sayılı kanuna tabi olarak çalışmış olup; 5.maddesi gereği kendi isteğiyle görevinden ayrılmış ve sağlık niteliklerini kaybetmiş Uzman Çavuşlar, Kanun Hükmünde Kararnameyle genel atama bekliyor.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. turuna günler kala atanmayı bekleyen uzman çavuşlar seslerini yetkililere duyurmak için mücadele etmeye devam ediyor. Çeşitli mecralarla yetkililere seslenen ancak atanmayan uzman çavuşlar, yaşadıkları mağduriyetin giderilmesi için Atanamayan Uzmanlar Derneği (ATAUZDER) çatısı altında bir araya gelerek çeşitli etkinlikler düzenliyor.

Staj mağdurlarına kapılar kapandı! Sandığa küs gidecekler Staj mağdurlarına kapılar kapandı! Sandığa küs gidecekler