Eski uzman çavuşlar için atama yapılacak mı?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 92'nci maddesine göre atama talep eden eski uzman çavuşlara bakanlıktan cevap geldi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde belli bir süre görev yaptıktan sonra çeşitli ailevi sebepler ve sağlık sebepleriyle istifa etmek zorunda kalan ardından atanamayan uzman çavuşlar, yıllardır aldıkları eğitimlere uygun olacak şekilde görev yapabilecekleri devlet kurum ve kuruluşlarına Kanun Hükmünde Kararname ile genel atama bekliyor.

Birçok mecrada yetkililere seslenen atanamayan uzman çavuşlar Atanamayan Uzmanlar Derneği (ATAUZDER) çatısı altında bir araya gelerek bir an önce mesleklerine kavuşmayı bekliyorlar.

Atanamayan Uzmanlar Derneği (ATAUZDER), Başkanları Mustafa Gündeşli önderliğinde birçok çalışmada bulunarak yetkililere taleplerini duyurmaya devam ediyor. 

Eski uzman çavuşlar için atama yapılacak mı?

Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, mesleğinden ayrılan uzman çavuşların hak taleplerine ilişkin soru önergesini Meclis'e sundu. 

PİKTES öğretmenleri kadro alacak mı? PİKTES öğretmenleri kadro alacak mı?

Öztürkmen'in önergesinde şu ifadelere yer verildi:

3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanunu kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde 'Kahramanlar' diye anılan, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü korumak için en zor şartlarda görev yapmış olan ancak karşılaştıkları sorunlar sebebiyle kendi isteğiyle sözleşme feshi gerçekleştirilen Eski Uzman Çavuşlardan tarafından kurulan Atanamayan Uzmanlar Derneği, yaşadıkları hak kayıplarını çözüme kavuşturabilmek adına 2015 yılından bugüne faaliyet yürütmektedir.

Uzman çavuşlar gerek mesleki hayatlarında gerekse de ayrıldıktan sonra özlük haklarıyla ilgili olarak karşılaştıkları sorunları her platformda yüksek bir sesle dile getirmekte ancak bunların çözümüne dönük somut bir adım atılmamaktadır.
Buna göre;

1- 29.01.2016 tarihinde 3269 sayılı Uzman erbaş kanununda yapılan değişiklikle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 92.maddesi hükmünden yararlanabilmeleri için iki hizmet yılını tamamlamış olmaları gerekir, hükmü değiştirilerek “en az yedi hizmet yılı" tamamlama şartı getirilmiştir. 29 Ocak 2016 tarihinden önce göreve başlamış olup, iki yıldan fazla görev yapıp meslekten ayrılan Uzman Çavuşların hukuken kazanılmış olan hakları yok sayılmakta, kamu kurumlarına yapılan başvurularda yedi yıl görev süresi istenilmektedir. Bu mağduriyeti gidermeye dönük bir düzenleme yapmayı düşünüyor musunuz?

2- Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde uzun yıllar fedakârca görev yapan Uzman Çavuşların yaşadıkları hak kayıplarını ortadan kaldırmak için kapsamlı bir yasal düzenleme yapılması bakanlığınızın gündeminde midir?

Öztürkmen'in önergesine Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den şu cevap geldi:

Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen tarafından TBMM Başkanlığına verilen ve Millî Savunma Bakam tarafından cevap verilmesi talep edilen, 7/2862 sayılı yazılı soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. Bakanlığımızda görev yapan tüm personele ilişkin mevzuat değişiklik çalışmaları, ülkemizin şartları ve çağdaş uygulamalar dikkate alınarak, bir sistem bütünlüğü çerçevesinde yapılmaktadır.