Dünya gazetesinden Celal Özcan tarafından merak edilen kritik sorulara yanıt geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından "EYT 2023'te uygulanacak. İnşallah aralık ayı içinde meclise takdim edeceğiz" açıklamaları ile birlikte gözler Aralık ayına çevrilmişti. Hal böyle olunca da konu hakkında gelişmeler yaşanmaya başladıkça bir yandan da EYT'yi bekleyen milyonlar tarafından da merak edilen konular da artmaya başladı. 

EYT HAKKINDA MERAK EDİLEN KRİTİK SORULAR YANIT BULDU!

Dünya gazetesinden Celal Özcan tarafından merak edilen kritik sorulara yanıt geldi. Özellikle de EYT'yi bekleyen vatandaşlar tarafından en çok sorular sorulardan biri olan işten çıkma durumuna da açıklık getirdi. Gelen sorular ve yanıtlar şu şekilde verildi;

- EYT kapsamında emeklilik hakkını kazanan kişileri işveren işten çıkmaya zorlayabilir mi?

Gelen bu soruya ilk olarak "Sosyal güvenlik mevzuatında emekli aylığı kişinin talebi/başvurusu üzerine bağlanmaktadır. Başka bir ifadeyle, bütün emeklilik şartları yerine getirilmiş olsa dahi, SGK kişinin talebi olmaksızın kendiliğinden emekli aylığı bağlamamaktadır." şeklinde açıklık getiren Özcan konu hakkında önemli olan kanunlardan bahsetti. 

"4857 sayılı İş Kanunu’nun 18’inci maddesinde; “... işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yetersizliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır.” Şeklinde düzenleme yapılmıştır. İş Kanunu’nun 18’ inci maddesinde geçerli fesih halleri arasında emeklilik olgusuna yer verilmemiştir."

Son dakika! Sözleşmeli personeller için kapsam genişletildi Son dakika! Sözleşmeli personeller için kapsam genişletildi

Bu maddelere bağlı olarak da, "Nitekim, Y9.HD.nin 27.10.2003 Ta., 18257/ 17985 sayılı kararında da “Dosyadaki bilgi ve belgelere göre, davacının fesih tarihinde emekliliğe hak kazandığı sabit olup, uyuşmazlık dışıdır. Belirtmek gerekir ki bu salt emeklilik fesih için geçerli bir neden olamaz. Emekliliğin fesih için geçerli bir neden teşkil edeceğine dair bir kurala yer verilmiş değildir.” denilerek emekliliğin tek başına fesih için geçerli bir neden olamayacağına dikkat çekilmiştir." şeklinde ifadelere yer verildi. 

İŞÇİNİN İŞE İADE DAVASI AÇMA HAKKI GÜNDEME GELECEKTİR! 

Bu doğrultuda da işveren tarafından herhangi bir şekilde çalışan kişileri bu konuda işten çıkarmaya zorlanılamayacağı da "Dolayısıyla, EYT kapsamında emeklilik şartlarını yerine getirmiş olmasına rağmen, emekli olmayarak çalışmayı tercih edecek personelin, işveren tarafından salt emeklilik şartlarını yerine getirdiğinden bahisle işten çıkmaya zorlanamayacak olup, aksi halde işçinin işe iade davası açma hakkı gündeme gelebilecektir." ifadeleri ile açıklanarak milyonların merak ettiği o soruya yanıt verildi.