Memura refah payı gündemde! Önce asgari ücret şimdi de memura refah payı Memura refah payı gündemde! Önce asgari ücret şimdi de memura refah payı

TBMM Genel Kurulunda, Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

EYT'ye ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek bugün Resmi Gazete'de yayınlandı. EYT'nin kabulüyle milyonlarca vatandaş emeklilik haklarına kavuşmuşken geride staj, çıraklık ve 2000 sonrası SGK mağdurları kaldı. 

Stajyer ve çıraklar haksızlığa karşı çıkıyor

Çok küçük yaşlarda ekmek parası kazanmak için çalışma hayatına atılan stajyer ve çıraklar sigortalarının emeklilikte bağlayıcı sayılmasını ve EYT düzenlemesi kapsamından yararlanmak için mücadele ederken EYT yasası kapsamına alınmadı. 

Sosyal Güvenlik Kurumu’nda 8 Eylül 1999'dan önce stayjer ve çırak kaydı bulunanlar sigortalılık süresi ve prim günü koşullarını karşıladıkları takdirde yaş şartı aranmadan emekli olabilmek istiyorlar. Staj ve çıraklık mağdurları sosyal medyada sık sık etkinlik düzenleyerek seslerini yetkililere duyurmak için mücadele ediyor.

2000 sonrası SGK'lılar emeklilikte adalet istiyor

8 Eylül 1999 düzenlemesini birkaç günlük farkla kaçıran 2000 sonrası SGK mağdurları  emekli olabilmenin 1 günle 17 yıl uzamasına karşı çıkıyor. 

8 Eylül 1999 öncesi işe başlayanlarla aynı şartlardan yararlanmak isteyen vatandaşlar yaşanan bu mağduriyetin ortadan kalkması için yaş sınırının kademeli yapılmasını ya da mağduriyetlerini bitirecek yeni bir çalışma yapılmasını istiyor.

Twitter'da yaptıkları etkinliklerle iktidara ve muhalefete seslenen stajyerler, çıraklar ve 2000 sonrası SGK mağdurları emeklilik yoksa oy da yok diyerek emekliliklerinin önündeki engellerin kaldırılmasını istiyor. Emeklilik şartlarını tamamlamış ancak SGK girişi, madde değişikliği gibi çeşitli nedenlerle emekliliklerinin önünde engel bulunan bu mağdur kitlelerin seçim öncesi kazanılmış haklarına kavuşması bekleniyor.