Ferhat Salman: Yıllarımızı kaybetmişiz, kandırılmışız! Ferhat Salman: Yıllarımızı kaybetmişiz, kandırılmışız!

Sorumlu olduğu bölgede halkın can ve mal güvenliğini sağlayan güvenlik korucuları özlük haklarında düzenleme yapılmasını talep ediyor.

Jandarma bünyesinde çalışmakta olan güvenlik korucuları zor şartlarda çalıştıklarını belirterek düzenlemeler yapılmasını talep ediyor.

Güvenlik Korucuları Özlük Hakları konusundaki taleplerini şöyle sıraladı;

 1. Özlük hakları konusunda kapsamlı bir şekilde 657 sayılı devlet memurları kanununa tabi tutulması
 2. 657 DMK'da 4A kadro
 3. Maaş ve sigorta kolunun 4C'ye bağlanması
 4. Yan ödemenin verilmesi
 5. Özel hizmet tazminatı verilmesi
 6. Evli iki çocuklu için net maa: İlk okul mezunu için 14.000 TL, orta okul ve lise mezunu için 14,250, ön lisans ve lisans mezunları için 14,500 tl
 7. Emeklilikte emeklilik ikramiyesi
 8. Görev ücretlerinin günlük 640 gösterge  üzerinden verilmesi
 9. Yol ücretinin yerel taksi ücret üzerinden verilmesi
 10. Halihazırda 225 gösterge üzerinden verilen operasyon ücretinin günlük 6000 gösterge yükseltilmesi
 11. Terör tazminatının verilmesi
 12. 50 ile 55 yaşlarında 15 yıllık sigortalılık süresi olanların isteğe bağlı emeklilik hakkının verilmesi
 13. Halihazırda zorunlu ılan 55 yaşında emekliliğin devam etmesi
 14. Emekli olanların şartları tutan varsa kadrosunun bir oğluna verilmesi

Halkın güvenliği için zor şartlar altında çalışan güvenlik korucuları mağduriyetlerin giderilmesi ve özlük haklarının çözümü için Meclis'in açılmasını bekliyor.